0976.389.199
Văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm ngành Công thương

Văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm ngành Công thương

Tổ chức Chứng nhận ISOCERT thống kê những văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm ngành Công thương.

Kiểm tra an toàn thực phẩm ngành công thương

Dưới đây là những văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm ngành Công thương:

1. Thông tư 45/2012/TT- BCT

Quý định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước và của Bộ Công Thương.

2. Nghị định 94/2012/NĐ-CP 

Quy định về sản xuất, kinh doanh rượu 

3. Thông tư 60/2014/TT-BCT 

Quy định chi tiết một số điều của nghị định 94/2012/NĐ-CP bạn hành ngày 12/11/2012 của chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

4. Nghị định 38/2012/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số luật an toàn thực phẩm

5. Nghị định 77/2016/NĐ-CP 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm. Thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

6. Nghị định 89/2006/NĐ-CP

Quy định về nhãn hàng hóa

7. Quyết định 2771/QĐ- UBND

Quyết định về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của sở Công Thương

8. Quyết định 6409/QĐ-UBND

Quyết định về việc nam hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

9. Thông tư số 57/2015/TT-BCT 

Quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

10. Thông tư 27/2016/TT-BCT

Sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện tđầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản ý nhà nước của Bộ Công Thương.

11. Thông tư 58/2014/TT-BCT 

Quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

BKHCN - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận, chứng nhận Tổ chức chứng nhận ISOCERT đánh giá, chứng nhận ISO 22000 & HACCP đối với tổng hợp đa ngành. Quý Tổ chức/Doanh nghiệp có nhu cầu được đánh giá và cấp giấy chứng nhận và sử dụng dấu chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ISO 22000 & phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP vui lòng liên hệ hotline: 0916239199 hoặc Email: contacts@isocert.org.vn để được hỗ trợ.

Theo Khoản K, điều 12 chương 5 NĐ 15/2018/NĐ-CP: Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tin tức liên quan