0976.389.199
Văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp

Văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp

Tổ chức Chứng nhận ISOCERT thống kê những văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp

An toàn thực phẩm ngành nông nghiệp

Dưới đây là những Văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp:

1. Thông tư 28/2014/TT- BNNPTNT

Ban hành danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cần tại Việt Nam.

2. Thông tư 24/2014/TT-BNNPTNT

Quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản.

3. Nghị định 119/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.

4. Thông tư 51/2014/TT_BNNPTNT

Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

5. Thông tư 45/2014/TT_BNNPTNT

Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

6. Nghị định 31/2016/NĐ- CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

7. Thông Tư 08/2016/TT-BNNPTNT

Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

BKHCN - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận, chứng nhận Tổ chức chứng nhận ISOCERT đánh giá, chứng nhận ISO 22000 & HACCP đối với tổng hợp đa ngành. Quý Tổ chức/Doanh nghiệp có nhu cầu được đánh giá và cấp giấy chứng nhận và sử dụng dấu chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ISO 22000 & phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP vui lòng liên hệ hotline: 0916239199 hoặc Email: contacts@isocert.org.vn để được hỗ trợ.

Theo Khoản K, điều 12 chương 5 NĐ 15/2018/NĐ-CP: Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tin tức liên quan