0976.389.199
Văn bản ứng dụng CNTT trong giáo dục mới nhất hiện nay

Văn bản ứng dụng CNTT trong giáo dục mới nhất hiện nay

Sự phát triển của công nghệ đã mang lại nhiều lợi ích cho thế giới. Ngoài việc nâng cao hiệu quả, nó đã biến thế giới thành một ngôi làng toàn cầu và khiến cho việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng hơn. Ngành giáo dục cũng không bị bỏ lại phía sau trong việc khai thác nguồn tài nguyên sâu sắc của công nghệ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục không chỉ là một lựa chọn. Để việc học tập hiệu quả, các bên liên quan trong ngành giáo dục đã tìm ra cách tích hợp việc sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình học tập hàng ngày. Dưới đây là các văn bản ứng dụng CNTT trong giáo dục mới nhất hiện nay.

Các văn bản về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, bao gồm:

1. Công văn số 4096/BGDĐT-CNTT ngày 20/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021 – 2022

Download Công văn số 4096/BGDĐT-CNTT miễn phí tại đây

2. Quyết định số 2915/QĐ-BGDĐ ngày 17/9/2021 về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử

Download Quyết định số 2915/QĐ-BGDĐ miễn phí tại đây

3. Thông tư 9/2021/TT-BGDĐT Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên

Download Thông tư 9/2021/TT-BGDĐT miễn phí tại đây

4. Quyết định 4919/QĐ-BGDĐT về Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download Quyết định 4919/QĐ-BGDĐT miễn phí tại đây

5. Tài liệu hướng dẫn xây dựng LMS đảm bảo kết nối với hệ thống TEMIS của Bộ GDĐT

Download tài liệu miễn phí tại đây

6. Hướng dẫn nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2020-2021

Download tài liệu miễn phí tại đây

7. Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Download Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT miễn phí tại đây

Trên đây là các văn bản ứng dụng CNTT trong giáo dục mà ISOCERT muốn chia sẻ đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những thông tin hữu ích. Mọi thắc mắc hay muốn biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được tư vấn và hỗ trợ kỹ lưỡng nhất!

Bài viết liên quan