0976.389.199
Vi sinh vật

Vi sinh vật

Các tiêu chuẩn về Thực phẩm phổ biến và được áp dụng rộng rãi có thể kể đến

Tiêu chuẩn Quốc tế:

Tiêu chuẩn theo ISO / TC 34 / SC 9 - Vi sinh vật
 • Phân tích thống kê trong vi sinh
 • Phương pháp chẩn đoán vi sinh
 • Vi sinh thực phẩm - Môi trường nuôi cấy 
 • Ký sinh trùng truyền qua thực phẩm
 • Yêu cầu chung và hướng dẫn kiểm tra vi sinh
 • Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân
 • Các chủng Salmonella
 • Phát hiện chất gây ô nhiễm vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy khởi động và chế phẩm sinh học
 • Phát hiện vi khuẩn tạo bào tử ưa nhiệt nhiệt bị hư hỏng
 • Staphylococci dương tính với coagulase
 • Nấm men và nấm mốc
 • Định lượng Escherichia coli dương tính với beta-glucuronidase
 • Hướng dẫn thực hiện kiểm tra thử thách
 • Điều tra và xác nhận nhóm vi khuẩn Bacillus cereus
 • Liệt kê Enterococci
 • Sulfite khử clostridia và C. perfringens
 • Phát hiện Shigella
 • Giải trình tự toàn bộ bộ gen để đánh máy và xác định đặc điểm bộ gen
 • Phát hiện độc tố Clostridium botulinum
 • Vibrios
 • Định lượng vi sinh vật ở 30 độ C
 • Đếm số bào tử
Tiêu chuẩn của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Ủy ban Codex – Codex Alimentarius Commission, CAC)

Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực tiêu chuẩn hoá công nghệ thực phẩm (ICS 67) bao gồm khoảng 1400 TCVN trong 16 nhóm chuyên ngành do các ban kỹ thuật TCVN, các tổ chức biên soạn Tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Y tế xây dựng

Tổng cục Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định và Bộ Khoa học Công nghệ ký công bố TCVN

Các tiêu chuẩn về Vi sinh vật trong thực phẩm của Bộ Y tế

TCVN về Phân tích VSV trong sữa và SF sữa

• VSV tổng số, VSV ưa lạnh, nấm men/mốc… 

• VSV gây hại: Salmonella, E. coli giả định… 

• VSV có lợi: Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus, vi khuẩn lactic lên men xitrat...  

TCVN về Phân tích VSV trong thịt và sản phẩm thịt

• E. coli, Pseudomonas , giun xoắn…  

TCVN về Phân tích VSV trong thủy sản và sản phẩm thủy sản

• Virus gây bệnh đốm trắng, bệnh đầu vàng trên tôm…


Danh mục các QCVN về Phân tích VSV do Bộ NN&PTNT ban hành

 • QCVN 01 - 4: 2009/BNNPTNT đến QCVN 01 – 5: 2009/ BNNPTNT (02 QCVN) : Nhóm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lấy và bảo quản mẫu thịt tươi từ các cơ sở giết mổ và kinh doanh thịt để kiểm tra vi sinh vật; yêu cầu vệ sinh cơ sở đóng gói thịt gia súc, gia cầm tươi sống

Bài viết liên quan