0976.389.199
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC
 • Giúp Doanh nghiệp bạn có hệ thống chiến lược nguồn nhân lực giúp ổn định và duy trì nguồn nhân lực hiện có, phát triển nguồn nhân lực.
 • Giúp Doanh nghiệp bạn có hệ thống chính sách nhân sự hợp lý, năng động để có thể thu hút nguồn nhân lực

Ngày nay, muốn cạnh tranh thành công trên thị trường, Doanh nghiệp cần nỗ lực thực hiện chiến lược quản trị nguồn nhân lực một cách hữu hiệu để tạo lợi thế cạnh tranh trong quá trình phát triển. Khi hoạt động của Doanh nghiệp có những biểu hiện yếu kém về năng lực nhân sự, chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên làm ảnh hưởng đến năng suất và mục tiêu của tổ chức đã đặt ra. Sự thay đổi về công nghệ hay một chiến lược mới đòi hỏi trình độ cao hơn của đội ngũ nhân sự, cho nên doanh nghiệp phải có một chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp.

Việc xây dựng một chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực sẽ giúp cho doanh nghiệp:

 • Đánh giá hoạt động làm việc, phát triển khả năng cho người lao động.
 • Giúp xây dựng một lực lượng lao động có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để làm việc, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển vững mạnh
 • Giúp cho doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả tiềm năng của các nhận sự, tổ chức, phòng ban.
 • Có chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài.

Thông qua khóa học “Chiến lược nguồn nhân lực được ISOCERT đào tạo hướng dẫn xây dựng sẽ giúp cho doanh nghiệp ổn định, duy trì nguồn nhân lực hiện có, có một chính sách hợp lý để thu hút nhân tài.

Nội dung khóa đào tạo:

 1. Đánh giá năng lực đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp.
 2. Thống nhất định hướng chiến lược phát triển doanh nghiệp
 3. Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và phân tích mục tiêu và định hướng của Lãnh đạo trong Công ty
 • Phân tích định hướng và mục tiêu của Lãnh đạo trong công ty
 • Phân tích chức năng nhiệm vụ phòng ban
 • Phân tích hệ thống công việc của nhân viên
 1. Phân tích các yếu tố xây dựng chiến lược tổng thể về phát triển nguồn nhân lực
 • Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài
 • Phân tích các yếu tố môi trường bên trong
 • Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường
 • Ma trận SWOT và các định hướng chiến lược nguồn nhân lực
 1. Xây dựng AOP của Nhân sự hàng năm
 2. Xây dựng chương trình đánh giá năng lực và hệ thống thống đánh giá hiệu quả công việc
 3. Xây dựng kế hoạch đào tạo theo năng lực
 4. Xây dựng chương trình đội ngũ kế thừa
 5. Định chuẩn chức danh và xây dựng lộ trình thăng tiến.

Sau khi kết thúc khóa học đào tạo chiến lược nguồn nhân lực của ISOCERT, quý khách hàng sẽ nhận được thêm các giá trị sau:

 • Giúp Doanh nghiệp bạn có hệ thống chiến lược nguồn nhân lực giúp ổn định và duy trì nguồn nhân lực hiện có, phát triển nguồn nhân lực.
 • Giúp Doanh nghiệp bạn có hệ thống chính sách nhân sự hợp lý, năng động để có thể thu hút nguồn nhân lực.