0976.389.199
Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 một bộ tiêu chuẩn khai thác các khía cạnh khác nhau về hệ thống quản lý chất lượng, trong đó có các tiêu chuẩn phổ biến của ISO. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được phát triển và ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) hướng tới đối tượng là mọi loại hình doanh nghiệp không phân biệt quy mô hay loại hình. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về bộ tiêu chuẩn ISO 9000 để bạn đọc có một cái nhìn tổng quát nhất về tiêu chuẩn này.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là gì? 

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là một bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành. 

Tiêu chuẩn ISO 9000 áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp không phân biệt quy mô. Nó cung cấp một bộ khung cung cụ hướng dẫn cho các tổ chức doanh nghiệp áp dụng nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm chất lượng , đáp ứng yêu cầu của khách hàng và luật định. Chất lượng sản phẩm được nâng cao có thể tham gia vào thị trường thương mại toàn cầu và mang lại niềm tin cho người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm. 

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được ban hành và xem xét lại 5 năm một lần. Cho tới thời điểm hiện tại bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được ban hành 5 lần:

- Lần 1 - năm 1987 (ISO 9000:1987)

- Lần 2 - năm 1994 (ISO 9000:1994)

- Lần 3 - năm 2000 (ISO 9000:2000)

- Lần 4 - năm 2008 (ISO 9001:2008)

- Lần 5 - năm 2015 (ISO 9001:2015)

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm những gì?

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 sẽ bao gồm những tiêu chuẩn chính như sau:

- ISO 9000: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng

- ISO 9001: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng -  Các yêu cầu

- ISO 9004: 2013 Hệ thống quản lý chất lượng  - Hướng dẫn cải tiến hiệu quả.

- ISO 19011:2018  Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý

bộ tiêu chuẩn iso 9000

Lợi ích của bộ tiêu chuẩn ISO 9000

Để duy trì sự thỏa mãn của khách hàng, tổ chức phải đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng. ISO 9001:2015 cung cấp một hệ thống đã được trải nghiệm ở quy mô toàn cầu để thực hiện phương pháp quản lý có hệ thống đối với các quá trình trong một tổ chức, từ đó tạo ra sản phẩm đáp ứng một cách ổn định các yêu cầu và mong đợi của khách hàng. Những lợi ích sau đây sẽ đạt được mỗi khi tổ chức thực hiện có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001:2008:

- Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc;

- Phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc;

- Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức;

- Hệ thống văn bản quản lý chất lượng là phương tiện đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm;

- Giúp cải tiến thường xuyên chất lượng các quá trình và sản phẩm;

- Tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả;

Nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp…

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về bộ tiêu chuẩn ISO 9000 mà bạn nên nắm rõ. Nếu còn đang băn khoăn về bất cứ vấn đề gì liên quan đến bộ tiêu chuẩn ISO 9000, bạn có thể đặt câu hỏi với ISOCERT thông qua hotline 0976 389 199 để được tư vấn kỹ lưỡng hơn. 

ISOCERT - HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG 

Tin tức liên quan