0976.389.199
Dịch Vụ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng iso 9001

Dịch Vụ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng iso 9001

Hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 là hệ thống hóa các quy trình. Hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 giúp điều phối và định hướng hoạt động của doanh nghiệp, quản lý được các quá trình.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là gì

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là hệ thống hóa các quy trình. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 giúp điều phối và định hướng hoạt động của doanh nghiệp, quản lý được các quá trình.

hệ thống quản lý chất lượng iso 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (Quality management system – QMS) của Doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng iso. Phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn ISO 9001 được xuất bản lần đầu vào năm 1987. Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban  hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 

Các doanh nghiệp đạt chứng nhận ISO 9001:2015 để chứng minh doanh nghiệp mình cung cấp sản phẩm dịch vụ đáp ứng thỏa mãn khách hàng và các yêu cầu của luật định. 

Hệ thống quản lý chất lượng iso 9001

Những lợi ích to lớn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 đối với doanh nghiệp.

  • Giúp doanh nghiệp có một quy trình quản lý khoa học.
  • Nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất
  • Kiểm soát được nguyên liệu, con người, máy móc, sản phẩm lỗi.
  • Liên tục cải tiến nâng cao năng suất.

hệ thống quản lý chất lượng iso 9001

5 bước đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

Muốn được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, các doanh nghiệp cần làm theo 5 bước sau:

Bước 1: Tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

Doanh nghiệp cần lựa chọn cho mình một chuyên gia có kinh nghiệm để được hướng dẫn, tư vấn.

Bước 2: Tiến hành xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

Doanh nghiệp cần xác định rằng cần phải có sự tham gia của tất cả các cán bộ, nhân viên. Việc tham gia không đơn thuần chỉ là sự tham gia của các cấp quản lý.

Bước 3: Giám sát, duy trì và tự đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Trong quá trình vận hành và áp dụng ISO, vai trò của người giám sát nội bộ là vô cùng quan trọng. Đây chính là người đứng ra ghi chép, phân tích và kiểm tra quá trình áp dụng của doanh nghiệp. 

Bước 4: Tổ chức đào tạo, hướng dẫn cho nội bộ áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

Trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, việc đào tạo và hỗ trợ liên tục cho nhân viên là một trong những yêu cầu quan trọng. Đội ngũ nhân viên được đào tạo thích hợp để đảm bảo họ đủ năng lực thực hiện các chức năng công việc của mình. 

Bước 5: Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 bởi tổ chức chứng nhận ISOCERT.

Doanh nghiệp đăng ký đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tại ISOCERT. ISOCERT có đầy đủ năng lực và thẩm quyền và được cấp phép đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 cho doanh nghiệp.

hệ thống quản lý chất lượng iso 9001

Mọi thắc mắc về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0916 239 199

ISOCERT - HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG

Tin tức liên quan