Các Hoạt Động của ISOCERT

Các Hoạt Động của ISOCERT

Giải Nhất: Cuộc thi viết về thông điệp ISOCERT 2021
Giải Nhất: Cuộc thi viết về thông điệp ISOCERT 2021

Để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nâng cao năng suất và chất lượng (NSCL) sản phẩm trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp. Đặt ra cho ISOCERT mục tiêu làm thế nào để đem lại những hiệu quả thiết thực cho DN trong việc hợp lý hóa quy trình sản xuất, tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu, năng lượng… giảm thiểu lãng phí, nâng cao NSLĐ, đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Phát động cuộc thi viết về thống điệp ISOCERT 2021
Phát động cuộc thi viết về thống điệp ISOCERT 2021

  Phát động cuộc thi viết về chủ đề: Làm thế nào để ISOCERT thực hiện sự đóng góp vào sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp vì lợi ích quốc gia? 

Thông báo nghỉ lễ 30/04/2021 - 01/05/2021
Thông báo nghỉ lễ 30/04/2021 - 01/05/2021

Chào mừng ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

ISOCERT – Thương hiệu của lòng tin
ISOCERT – Thương hiệu của lòng tin

Từ Lòng tin – Trust, như bao nhiêu từ ngữ khác, đều có ý nghĩa khác nhau, như một biểu đổ Venn. Đối với chúng tôi (ISOCERT), lòng tin là một trách nhiệm thiêng liêng

ISOCERT kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2021
ISOCERT kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2021

Trong một thời gian dài, phận làm nữ chịu nhiều thiệt thòi do tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nhưng trong ngôi nhà ISOCERT nữ giới luôn được quan tâm, được tôn trọng, được tạo điều kiện học hành và phát triển, được bình đẳng nắm quyền hành quan trọng trong tổ chức, số lượng nhân viên nữ ISOCERT chiếm 70%. 

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader