0976.389.199
Cấy ghép phẫu thuật

Cấy ghép phẫu thuật

Tiêu chuẩn Quốc tế

Các uỷ ban của ISO nghiên cứu và xây dựng các tiêu chuẩn liên quan đến Cấy ghép phẫu thuật

ISO/TC 150 Cấy ghép phẫu thuật

Tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực cấy ghép cho phẫu thuật và thiết bị đo bắt buộc, bao gồm thuật ngữ, thông số kỹ thuật và phương pháp kiểm tra cho tất cả các loại thiết bị cấy ghép, và cho các vật liệu cơ bản và composite được sử dụng trong sản xuất và ứng dụng của chúng, bao gồm các vật thể hoặc thiết bị được phẫu thuật cấy ghép vào cơ thể tạm thời hoặc vĩnh viễn cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị.

 • Nguyên vật liệu cấy ghép
 • Cấy ghép tim mạch và hệ thống ngoại cơ thể
 • Thay thế xương và khớp
 • Quá trình cấy ghép xương và các thiết bị cột sống
 • Cấy ghép tích cực
 • Sản phẩm y tế chế tạo mô
 • Sản xuất phụ gia trong các ứng dụng cấy ghép phẫu thuật
 • Cấy ghép vú
 • Sử dụng và lấy lại mô cấy phẫu thuật
 • Lớp phủ cấy ghép
 • Mô hình mô để thử nghiệm cơ học của cấy ghép
 • Cấy ghép phẫu thuật thần kinh
 • Đặc tính kháng khuẩn của cấy ghép