0976.389.199
Chứng nhận hợp chuẩn bàn làm việc

Chứng nhận hợp chuẩn bàn làm việc

Chứng nhận hợp chuẩn bàn làm việc

Dịch vụ cấp chứng nhận hợp chuẩn bàn làm việc theo TCVN 1060:1971 


 Giấy chứng nhận được công nhận, thừa nhận rộng rãi
 Chuyên gia đánh giá chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm
 Chuyên nghiệp và tận tâm trong cả quá trình chứng nhận
 Giấy chứng nhận có thể truy xuất nguồn gốc bằng mã QR-CODE

Chứng nhận hợp chuẩn bàn làm việc theo TCVN 1060:1971

TCVN 1060:1971 do Phòng Nghiên cứu gỗ Bộ Công nghiệp nhẹ biên soạn, Viện Tiêu chuẩn Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành;

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.


Tiêu chuẩn về bàn làm việc - Kích thước cơ bản

Kích thước cơ bản của bàn làm việc phải theo đúng quy định trong bảng dưới đây:

Chiều cao từ mặt đất đến mặt bàn

H

Chiều dài mặt bàn

L

Chiều rộng mặt bàn

B

720

720

720

1 000

1 200

1 400

600

700

800

(Kích thước tính bằng milimét)

Chú thích:

  1. Kích thước mặt bàn loại 1 000 mm x 600 mm là loại thông dụng.
  2. Kích thước mặt bàn loại 1 200 mm x 700 mm chỉ dùng cho một số nhu cầu đặc biệt như dùng cho cán bộ phụ trách, cán bộ nghiên cứu và cán bộ thống kê kế toán có nhiều tài liệu, sách vở.
  3. Kích thước mặt bàn loại 1 400 mm x 800 mm chỉ dùng cho loại bàn 2 thùng.
  4. Sai lệch cho phép của các kích thước trên là ± 5 mm.

Tại sao phải chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm bàn làm việc?

Việc chứng nhận hợp chuẩn bàn làm việc là việc cần thiết mà các doanh nghiệp nên thực hiện bởi nó giúp: 

➣ Tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất bàn làm việc, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chứng minh sản phẩm bàn làm việc của nhà sản xuất đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 1060:1971.

➣ Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà sản xuất xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.

➣ Ngoài ra để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình được ổn đinh khi đưa vào sử dụng, đa phần các khách hàng, công trình đều yêu cầu các đơn vị sản xuất phải có bên thứ 3 xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi tham gia đấu thầu.


Các bước chứng nhận hợp chuẩn bàn làm việc

Để đạt được chứng nhận hợp chuẩn cho sản phẩm bàn làm việc, doanh nghiệp cần thực hiện theo những bước sau đây:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận.

Bước 2: Xem xét trước đánh giá.

Bước 3: Đánh giá chứng nhận.

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận.

Bước 6: Giám sát định kỳ.

Bước 7: Chứng nhận lại.


Hồ sơ công bố hợp chuẩn bàn làm việc

Một bộ hồ sơ công bố hợp chuẩn bàn làm việc sẽ bao gồm: 

➣ Bản công bố hợp chuẩn.

➣ Bản sao y bản chính giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương.

➣ Giấy chứng nhận hợp chuẩn.


Chi phí chứng nhận hợp chuẩn bàn làm việc

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về số lượng sản phẩm, sản lượng, địa điểm và số lượng cán bộ nhân viên tham gia sản xuất. ISOCERT sẽ đưa ra chi phí chứng nhận hợp chuẩn phù hợp với quy mô của từng công ty.


Hiệu lực của giấy chứng nhận hợp chuẩn bàn làm việc

Giấy chứng nhận hợp chuẩn bàn làm việc có giá trị 3 năm.

Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận hợp chuẩn bàn làm việc, ISOCERT sẽ tiến hành đánh giá giám sát 1 năm/lần.


Chứng nhận hợp chuẩn bàn làm việc

ISOCERT cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn bàn làm việc theo TCVN 1060-1971 và hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn bàn làm việc tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.