0976.389.199
Chứng nhận hợp chuẩn bàn

Chứng nhận hợp chuẩn bàn

Chứng nhận hợp chuẩn bàn

Dịch vụ cấp chứng nhận hợp chuẩn bàn theo TCVN 11536:2016


 Giấy chứng nhận được công nhận, thừa nhận rộng rãi
 Chuyên gia đánh giá chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm
 Chuyên nghiệp và tận tâm trong cả quá trình chứng nhận
 Giấy chứng nhận có thể truy xuất nguồn gốc bằng mã QR-CODE

Chứng nhận hợp chuẩn bàn theo TCVN 11536:2016

TCVN 11536:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 7172:1988.

ISO 7172:1988 đã được rà soát và phê duyệt lại vào năm 2012 với bố cục và nội dung không thay đổi.

TCVN 11536:2016 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 136 Đồ nội thất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.


Tại sao phải chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm bàn? 

Việc thực hiện chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm bàn sẽ giúp doanh nghiệp: 

➢ Chứng minh sản phẩm bàn của nhà sản xuất đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 11536:2016.

➢ Tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất bàn. Vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

➢ Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà sản xuất xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.

➢ Ngoài ra để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình được ổn đinh khi đưa vào sử dụng, đa phần các khách hàng, công trình đều yêu cầu các đơn vị sản xuất phải có bên thứ 3 xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi tham gia đấu thầu. 


Các bước chứng nhận hợp chuẩn bàn

Để nhận được chứng nhận hợp chuẩn bàn, doanh nghiệp cần thực hiện những bước sau: 

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Bước 2: Xem xét trước đánh giá

Bước 3: Đánh giá chứng nhận

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá

Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận

Bước 6: Giám Sát định Kỳ

Bước 7: Chứng nhận lại


Hồ sơ công bố hợp chuẩn bàn

Một hồ sơ công bố hợp chuẩn bàn thường bao gồm: 

➢ Bản công bố hợp chuẩn

➢ Bản sao y bản chính giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương tương

➢ Giấy chứng nhận hợp chuẩn


Chi phí chứng nhận hợp chuẩn bàn

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về số lượng sản phẩm, sản lượng, địa điểm và số lượng cán bộ nhân viên tham gia sản xuất. ISOCERT sẽ đưa ra chi phí chứng nhận hợp chuẩn phù hợp với quy mô của từng công ty.


Hiệu lực của giấy chứng nhận hợp chuẩn bàn

Giấy chứng nhận hợp chuẩn bàn có giá trị 3 năm.

Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận hợp chuẩn bàn, ISOCERT sẽ tiến hành đánh giá giám sát 1 năm/lần. 


Chứng nhận hợp chuẩn bàn

ISOCERT cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn bàn theo TCVN 11536:2016 và hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn bàn tại chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng