0976.389.199
Hợp chuẩn Bộ điều khiển điện tử một chiều hoặc xoay chiều dùng cho các module LED theo TCVN 9892:2013

Hợp chuẩn Bộ điều khiển điện tử một chiều hoặc xoay chiều dùng cho các module LED theo TCVN 9892:2013

Hợp chuẩn Bộ điều khiển điện tử một chiều hoặc xoay chiều dùng cho các module LED theo TCVN 9892:2013

Chứng nhận hợp chuẩn Bộ điều khiển điện tử một chiều hoặc xoay chiều dùng cho các module LED

Bộ điều khiển điện tử một chiều hoặc xoay chiều dùng cho các module LED là gì?

Bộ điều khiển điện tử dùng cho module LED 

Bộ điều khiển điện tử là cơ cấu lắp vào giữa nguồn và một hoặc nhiều module LED để cấp nguồn cho module LED với điện áp danh định hoặc dòng điện danh định của module. Cơ cấu này có thể gồm một hoặc nhiều linh kiện riêng rẽ và có thể có phương tiện để điều chỉnh, hiệu chỉnh hệ số công suất và triệt nhiễu tần số radio.

Bộ điều khiển được cấp điện từ nguồn một chiều hoặc xoay chiều

Là bộ điều khiển có cả các phần tử ổn định để vận hành một hoặc nhiều module LED.

Phạm vi áp dụng hợp chuẩn Bộ điều khiển điện tử một chiều hoặc xoay chiều dùng cho các module LED

TCVN 9892:2013 quy định các yêu cầu về tính năng đối với bộ điều khiển điện tử dùng nguồn cung cấp một chiều đến 250V và nguồn cung cấp xoay chiều đến 1000V ở 50Hz hoặc 60Hz với tần số đầu ra có thể có sai lệch so với tần số nguồn, lắp với các module LED theo TCVN 8781 (IEC 62031). Bộ điều khiển dùng cho các module LED quy định trong tiêu chuẩn này được thiết kế để cung cấp điện áp hoặc dòng điện không đổi. Sai lệch so với các kiểu điện áp và dòng điện thuần túy vẫn thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.

Chứng nhận hợp chuẩn Bộ điều khiển điện tử một chiều hoặc xoay chiều dùng cho các module LED theo TCVN 9892:2013 là gì?

Chứng nhận hợp chuẩn bộ điều khiển điện tử một chiều hoặc xoay chiều dùng cho các module LED là việc đánh giá, chứng nhận Bộ điều khiển điện tử một chiều hoặc xoay chiều phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9892:2013, được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp chuẩn.

Chứng nhận hợp chuẩn Bộ điều khiển điện tử một chiều hoặc xoay chiều dùng cho các module LED ở đâu uy tín?

Tổ chức chứng nhận hợp chuẩn (tổ chức chứng nhận như ISOCERT) là tổ chức có năng lực chứng nhận Bộ điều khiển điện tử một chiều hoặc xoay chiều phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 9892:2013.

Tổ chức chứng nhận hợp chuẩn phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. 

Tổ chức (doanh nghiệp) có thể đăng ký chứng nhận hợp chuẩn Bộ điều khiển điện tử một chiều hoặc xoay chiều tại tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT.

Thủ tục công bố chứng nhận hợp chuẩn Bộ điều khiển điện tử một chiều hoặc xoay chiều dùng cho các module LED

Công bố hợp chuẩn bộ điều khiển điện tử một chiều hoặc xoay chiều dùng cho các module LED là việc tổ chức, cá nhân tự công bố bộ điều khiển điện tử một chiều hoặc xoay chiều phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 9892:2013. Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện. 

Trình tự công bố chứng nhận hợp chuẩn Bộ điều khiển điện tử một chiều hoặc xoay chiều dùng cho các module LED

Bước 1: Đánh giá hợp chuẩn theo TCVN 9892:2013

 1. a) Việc đánh giá hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (bên thứ nhất) thực hiện.

 2. b) Kết quả đánh giá hợp chuẩn quy định là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn.

Bước 2: Đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn

Đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn Bộ điều khiển điện tử một chiều hoặc xoay chiều dùng cho các module LED

Tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn lập 02 (hai) bộ hồ sơ công bố hợp chuẩn. Thành phần hồ sơ được quy định như sau:

Trường hợp 1: Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp chuẩn gồm:

 1. a) Bản công bố hợp chuẩn bộ điều khiển điện tử một chiều hoặc xoay chiều dùng cho các module LED (Theo mẫu quy định).
 2. b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);
 3. c) Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;
 4. d) Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn.

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có chứng thực.

Trường hợp 2: Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp chuẩn gồm:

 1. a) Bản công bố hợp chuẩn bộ điều khiển điện tử một chiều hoặc xoay chiều dùng cho các module LED (Theo mẫu quy định).
 2. b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);
 3. c) Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;
 4. d) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;
 5. đ) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;
 1. e) Báo cáo đánh giá hợp chuẩn kèm theo bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có chứng thực.

Xử lý công bố hồ sơ hợp chuẩn Bộ điều khiển điện tử một chiều hoặc xoay chiều dùng cho các module LED

Hồ sơ công bố hợp chuẩn gửi tới Chi cục được xử lý như sau:

 • Đối với hồ sơ công bố hợp chuẩn không đầy đủ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp chuẩn, Chi cục thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn. Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Chi cục gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ công bố hợp chuẩn không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Chi cục có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.
 • Đối với hồ sơ công bố hợp chuẩn đầy đủ, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp chuẩn, Chi cục phải tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hợp chuẩn để xử lý như sau:
 1. a) Trường hợp hồ sơ công bố hợp chuẩn đầy đủ và hợp lệ, Chi cục ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn. Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp hoặc có giá trị 03 (ba) năm kể từ ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận báo cáo đánh giá hợp chuẩn (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp chuẩn).
 2. b) Trường hợp hồ sơ công bố hợp chuẩn đầy đủ nhưng không hợp lệ, Chi cục thông báo bằng văn bản cho cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn về lý do không tiếp nhận hồ sơ.