0976.389.199
Chứng nhận hợp chuẩn cao su - săm - lốp xe - các sản phẩm từ cao su

Chứng nhận hợp chuẩn cao su - săm - lốp xe - các sản phẩm từ cao su

Chứng nhận hợp chuẩn cao su - săm - lốp xe - các sản phẩm từ cao su

Theo TCVN 3769:2004 yêu cầu kỹ thuật đối với Cao su thiên nhiên SVR, được sản xuất từ mủ của cây Hevea Brasiliensis cần hợp chuẩn nhằm đảo bảo yêu cầu pháp lý và nhằm giúp tạo uy tin cho sản phẩm và doanh nghiệp.

Tại sao phải chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm cao su - săm - lốp xe - các sản phẩm từ cao su ?

Với chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm cao su - săm - lốp xe - các sản phẩm từ cao su , doanh nghiệp sẽ đạt được những lợi ích sau: 

➣ Giảm giá thành sản phẩm do giảm chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng, chi phí và thời gian đánh giá thử nghiệm trong quá trình giao nhận, đấu thầu;

➣ Được xem xét miễn, giảm kiểm tra khi có giấy chứng nhận và dấu Chất lượng Việt Nam;

➣ Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường với bằng chứng được thừa nhận về sự phù hợp với một tiêu chuẩn đã được chấp nhận ở cấp độ quốc gia, khu vực hay quốc tế;

➣ Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia và có cơ hội để vượt qua rào cản kỹ thuật của nhiều thị trường trên thế giới với các thoả thuận thừa nhận song phương và đa phương;

➣ Sử dụng kết quả chứng nhận hợp chuẩn trong công bố phù hợp tiêu chuẩn;

➣ Có được niềm tin của khách hàng, người tiêu dùng và cộng đồng với uy tín của dấu Chất lượng Việt Nam và dấu công nhận quốc tế;

➣ Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn của sản phẩm.

➣ Kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, giảm thiểu các rủi ro và chi phí liên quan nhờ áp dụng đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

➣ Được sử dụng giấy chứng nhận (do tổ chức chứng nhận cấp) khi tham gia thầu/đấu thầu hay khi cung cấp sản phẩm vào các dự án, công trình, hệ thống của các lĩnh vực/ngành có liên quan;

➣ Giúp sản phẩm dễ dàng được người tiêu dùng chọn lựa và tín nhiệm bởi đã được tổ chức chứng nhận bên thứ ba đánh giá/xác nhận;

➣ Tăng ưu thế cạnh tranh, mở rộng thị phần của sản phẩm trên thị trường;

➣ Nâng cao uy tín cho thương hiệu của doanh nghiệp và sản phẩm; 

➣ Giúp sản phẩm đáp ứng yêu cầu pháp lý và có thuận lợi khi vào thị trường các nước thông qua các thỏa thuận song phương, đa phương với các nước mà Việt Nam tham gia.

Các bước chứng nhận hợp chuẩn cao su - săm - lốp xe - các sản phẩm từ cao su

Để nhận được chứng nhận hợp chuẩn cao su - săm - lốp xe - các sản phẩm từ cao su, doanh nghiệp cần thực hiện những bước sau: 

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Bước 2: Xem xét trước đánh giá

Bước 3: Đánh giá chứng nhận

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá

Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận

Bước 6: Giám Sát định Kỳ

Bước 7: Chứng nhận lại

Hồ sơ công bố hợp chuẩn cao su - săm - lốp xe - các sản phẩm từ cao su

Một hồ sơ công bố hợp chuẩn cao su - săm - lốp xe - các sản phẩm từ cao su thường bao gồm: 

➢ Bản công bố hợp chuẩn

➢ Bản sao y bản chính giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương tương

➢ Giấy chứng nhận hợp chuẩn

Chi phí chứng nhận hợp chuẩn cao su - săm - lốp xe - các sản phẩm từ cao su

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về số lượng sản phẩm, sản lượng, địa điểm và số lượng cán bộ nhân viên tham gia sản xuất. ISOCERT sẽ đưa ra chi phí chứng nhận hợp chuẩn phù hợp với quy mô của từng công ty.

Hiệu lực của giấy chứng nhận hợp chuẩn cao su - săm - lốp xe - các sản phẩm từ cao su

Giấy chứng nhận hợp chuẩn cao su - săm - lốp xe - các sản phẩm từ cao su  có giá trị 3 năm.

Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận hợp chuẩn cao su - săm - lốp xe - các sản phẩm từ cao su, ISOCERT sẽ tiến hành đánh giá giám sát 1 năm/ lần. 

Mẫu Giấy chứng nhận hợp chuẩn cao su - săm - lốp xe - các sản phẩm từ cao su

Mẫu giấy chứng nhận hợp chuẩn được up phía bên tay phải

ISOCERT cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn cao su - săm - lốp xe - các sản phẩm từ cao su và hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn cao su - săm - lốp xe - các sản phẩm từ cao su tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng