Chứng nhận hợp chuẩn cao su - săm - lốp xe - các sản phẩm từ cao su

Chứng nhận hợp chuẩn cao su - săm - lốp xe - các sản phẩm từ cao su

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Theo TCVN 3769:2004 yêu cầu kỹ thuật đối với Cao su thiên nhiên SVR, được sản xuất từ mủ của cây Hevea Brasiliensis cần hợp chuẩn nhằm đảo bảo yêu cầu pháp lý và nhằm giúp tạo uy tin cho sản phẩm và doanh nghiệp.

  Bình luận

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader