Chứng nhận hợp chuẩn chè đen TCVN 1454:2013

Dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn chè đen TCVN 1454 – 2013 dành cho doanh nghiệp đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Không phân biệt quy mô, loại hình sản xuất, kinh doanh.

Chứng nhận hợp chuẩn chè đen TCVN 1454:2013

TCVN 1454:2013 thay thế TCVN 1454:2007

TCVN 1454:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 3720:2011

TCVN 1454:2013 do Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

Tại sao phải chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm chè đen?

Doanh nghiệp thực hiện chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm chè đen sẽ đạt được nhiều lợi ích như: 

➣ Chứng minh sản phẩm chè đen của nhà sản xuất đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 1454:2013

➣ Việc Chứng nhận hợp chuẩn chè đen là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất chè đen, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

➣ Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà sản xuất xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.

➣ Ngoài ra để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình được ổn đinh khi đưa vào sử dụng, đa phần các khách hàng, công trình đều yêu cầu các đơn vị sản xuất phải có bên thứ 3 xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi tham gia đấu thầu.

Các bước chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm chè đen

Dưới đây là một số bước doanh nghiệp cần thực hiện để có thể đạt được chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm chè đen: 

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Bước 2: Xem xét trước đánh giá

Bước 3: Đánh giá chứng nhận

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận

Bước 6: Giám sát định kỳ

Bước 7: Chứng nhận lại

Hồ sơ công bố hợp chuẩn sản phẩm chè đen

Một bộ hồ sơ công bố hợp chuẩn sản phẩm chè đen sẽ bao gồm: 

➣ Bản công bố hợp chuẩn;

➣ Bản sao y bản chính giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương tương;

➣ Giấy chứng nhận hợp chuẩn.

Chi phí chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm chè đen

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về số lượng sản phẩm, sản lượng, địa điểm và số lượng cán bộ nhân viên tham gia sản xuất. ISOCERT sẽ đưa ra chi phí chứng nhận hợp chuẩn phù hợp với quy mô của từng công ty.

Hiệu lực của giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm chè đen

Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm chè đen có giá trị 3 năm.

Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm chè đen, ISOCERT sẽ tiến hành đánh giá giám sát 1 năm/ lần.

Mẫu giấy chứng nhận hợp chuẩn chè đen

Mẫu giấy chứng nhận hợp chuẩn được up phía bên tay phải

ISOCERT cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm chè đen theo TCVN 1454:2013 và hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn sản phẩm chè đen tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Dịch vụ liên quan

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !