0976.389.199
Chứng nhận hợp chuẩn đồ hộp nước quả - nước chanh tự nhiên

Chứng nhận hợp chuẩn đồ hộp nước quả - nước chanh tự nhiên

Chứng nhận hợp chuẩn đồ hộp nước quả - nước chanh tự nhiên

Dịch vụ cấp chứng nhận hợp chuẩn đồ hộp nước quả - nước chanh tự nhiên theo TCVN 2815-78


 Giấy chứng nhận được công nhận, thừa nhận rộng rãi
 Chuyên gia đánh giá chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm
 Chuyên nghiệp và tận tâm trong cả quá trình chứng nhận
 Giấy chứng nhận có thể truy xuất nguồn gốc bằng mã QR-CODE

Chứng nhận hợp chuẩn nước chanh tự nhiên theo TCVN 2815:1978

Tiêu chuẩn TCVN 2815:1978 được áp dụng cho đồ hộp nước quả, chế biến từ chanh tươi, được ghép kín và thanh trùng. 

Để kiểm tra chất lượng sản phẩm phải áp dụng quy tắc lấy mẫu và phương pháp thử theo TCVN 165-64 và TCVN 280-68.


Tại sao phải chứng nhận hợp chuẩn nước chanh tự nhiên

Thực hiện chứng nhận hợp chuẩn nước chanh tự nhiên là việc cần thiết giúp doanh nghiệp: 

➣ Chứng minh sản phẩm nước chanh tự nhiên của nhà sản xuất đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 2815:1978

➣ Tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất nước chanh tự nhiên, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

➣ Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà sản xuất xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.

➣ Ngoài ra để đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm được ổn đinh khi đưa vào sử dụng, đa phần các khách hàng và các nhà phân phối  đều yêu cầu các đơn vị sản xuất phải có bên thứ 3 xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.


Các bước chứng nhận hợp chuẩn nước chanh tự nhiên

Dưới đây là một số bước doanh nghiệp cần thực hiện để có thể đạt được chứng nhận hợp chuẩn nước chanh tự nhiên: 

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Bước 2: Xem xét trước đánh giá

Bước 3: Đánh giá chứng nhận

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận

Bước 6: Giám sát định kỳ

Bước 7: Chứng nhận lại


Hồ sơ công bố hợp chuẩn nước chanh tự nhiên

Một bộ hồ sơ công bố hợp chuẩn nước chanh tự nhiên sẽ bao gồm: 

➣ Bản công bố hợp chuẩn;

➣ Bản sao y bản chính giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương tương;

➣ Giấy chứng nhận hợp chuẩn.


Chi phí chứng nhận hợp chuẩn nước chanh tự nhiên

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về số lượng sản phẩm, sản lượng, địa điểm và số lượng cán bộ nhân viên tham gia sản xuất. ISOCERT sẽ đưa ra chi phí chứng nhận hợp chuẩn phù hợp với quy mô của từng công ty.


Hiệu lực của giấy chứng nhận hợp chuẩn nước chanh tự nhiên

Giấy chứng nhận hợp chuẩn nước chanh tự nhiên có giá trị 3 năm.

Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận hợp chuẩn nước chanh tự nhiên, ISOCERT sẽ tiến hành đánh giá giám sát 1 năm/lần.


Chứng nhận hợp chuẩn nước chanh tự nhiên

ISOCERT cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn nước chanh tự nhiên theo TCVN 2815:1978 và hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn nước chanh tự nhiên tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.