0976.389.199
Chứng nhận hợp chuẩn nước uống đóng chai

Chứng nhận hợp chuẩn nước uống đóng chai

Chứng nhận hợp chuẩn nước uống đóng chai

Dịch vụ cấp chứng nhận hợp chuẩn nước uống đóng chai theo TCVN 6096:2010 (CODEX STAN 227-2001)


 Giấy chứng nhận được công nhận, thừa nhận rộng rãi
 Chuyên gia đánh giá chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm
 Chuyên nghiệp và tận tâm trong cả quá trình chứng nhận
 Giấy chứng nhận có thể truy xuất nguồn gốc bằng mã QR-CODE

Tiêu chuẩn về nước uống đóng chai 

TCVN 6096 : 2010 thay thế TCVN 6096 : 2004;

TCVN 6096 : 2010 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 227-2001;

TCVN 6096 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ ung biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.


Tại sao phải chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm nước uống đóng chai?

Việc chứng nhận hợp chuẩn nước uống đóng chai  là việc cần thiết để đối với doanh nghiệp bởi nó giúp: 

➣ Chứng minh sản phẩm nước uống đóng chai của nhà sản xuất đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6096:2010

➣ Tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất nước uống đóng chai, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

➣ Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà sản xuất xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.

➣ Ngoài ra để đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm được ổn định khi đưa vào tiêu thụ, đa phần các khách hàng đều yêu cầu các đơn vị sản xuất phải có bên thứ 3 xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi tham gia đấu thầu.


Các bước chứng nhận hợp chuẩn nước uống đóng chai

Dưới đây là một số bước doanh nghiệp cần thực hiện để có thể đạt được chứng nhận hợp chuẩn nước uống đóng chai: 

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Bước 2: Xem xét trước đánh giá

Bước 3: Đánh giá chứng nhận

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận

Bước 6: Giám sát định kỳ

Bước 7: Chứng nhận lại


Hồ sơ công bố hợp chuẩn nước uống đóng chai

Một bộ hồ sơ công bố hợp chuẩn nước uống đóng chai sẽ bao gồm: 

➣ Bản công bố hợp chuẩn;

➣ Bản sao y bản chính giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương tương;

➣ Giấy chứng nhận hợp chuẩn.


Chi phí chứng nhận hợp chuẩn nước uống đóng chai

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về số lượng sản phẩm, sản lượng, địa điểm và số lượng cán bộ nhân viên tham gia sản xuất. ISOCERT sẽ đưa ra chi phí chứng nhận hợp chuẩn phù hợp với quy mô của từng công ty.


Hiệu lực của giấy chứng nhận hợp chuẩn nước uống đóng chai

Giấy chứng nhận hợp chuẩn nước uống đóng chai có giá trị 3 năm.

Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận hợp chuẩn nước uống đóng chai, ISOCERT sẽ tiến hành đánh giá giám sát 1 năm/lần.


Chứng nhận hợp chuẩn nước uống đóng chai

ISOCERT cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn nước uống đóng chai theo TCVN 6096:2010 và hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn nước uống đóng chai.