0976.389.199
Chứng nhận hợp chuẩn bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở

Chứng nhận hợp chuẩn bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở

Chứng nhận hợp chuẩn bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở

Dịch vụ cấp chứng nhận hợp chuẩn bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở theo TCVN 7490:2005


 Giấy chứng nhận được công nhận, thừa nhận rộng rãi
 Chuyên gia đánh giá chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm
 Chuyên nghiệp và tận tâm trong cả quá trình chứng nhận
 Giấy chứng nhận có thể truy xuất nguồn gốc bằng mã QR-CODE

Tiêu chuẩn về bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7490:2005 về Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở - Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc học của học sinh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.


Cơ sở pháp lý

➣ TCVN 7490:2005 Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở - Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc học của học sinh

➣ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN & Thông tư 02/2017/TT-BKHCN

➣ Luật tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật.


Tại sao phải chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở?

Với chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở, doanh nghiệp sẽ đạt được những lợi ích sau: 

➣ Chứng minh sản phẩm bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở của nhà sản xuất đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7490:2005

➣ Tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

➣ Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà sản xuất xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.

➣ Ngoài ra để đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm được ổn đinh khi đưa vào sử dụng, đa phần các khách hàng, công trình đều yêu cầu các đơn vị sản xuất phải có bên thứ 3 xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi tham gia đấu thầu.


Các bước chứng nhận hợp chuẩn bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở

Dưới đây là một số bước doanh nghiệp cần thực hiện để có thể đạt được chứng nhận hợp chuẩn bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở: 

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Bước 2: Xem xét trước đánh giá

Bước 3: Đánh giá chứng nhận

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận

Bước 6: Giám sát định kỳ

Bước 7: Chứng nhận lại


Hồ sơ công bố hợp chuẩn bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở

Một bộ hồ sơ công bố hợp chuẩn bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở sẽ bao gồm: 

➣ Bản công bố hợp chuẩn;

➣ Bản sao y bản chính giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương tương;

➣ Giấy chứng nhận hợp chuẩn.


Chi phí chứng nhận hợp chuẩn bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về số lượng sản phẩm, sản lượng, địa điểm và số lượng cán bộ nhân viên tham gia sản xuất. ISOCERT sẽ đưa ra chi phí chứng nhận hợp chuẩn phù hợp với quy mô của từng công ty.


Hiệu lực của giấy chứng nhận hợp chuẩn bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở

Giấy chứng nhận hợp chuẩn bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở có giá trị 3 năm.

Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận hợp chuẩn bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở, ISOCERT sẽ tiến hành đánh giá giám sát 1 năm/lần.


Chứng nhận hợp chuẩn bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở

ISOCERT cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở theo TCVN 7490:2005 và hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn