0976.389.199
Chứng nhận hợp chuẩn Socola

Chứng nhận hợp chuẩn Socola

Chứng nhận hợp chuẩn Socola

Dịch vụ cấp Chứng nhận hợp chuẩn socola theo TCVN 10727:2015


 Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm
 Giấy chứng nhận được công nhận, thừa nhận rộng rãi
 Chuyên nghiệp và tận tâm trong cả quá trình chứng nhận
 Hoạt động theo văn hóa "Hài hòa cùng thịnh vượng"

 

Chứng nhận hợp chuẩn socola và sản phẩm socola Theo TCVN 10727:2015

TCVN 10727:2015 hoàn toàn tương đương CODEX STAN 87-1981, soát xét 2003;

TCVN 10727:2015 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F16/SC2 Cacao và sản phẩm cacao biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.


Tại sao phải chứng nhận hợp chuẩn socola và sản phẩm socola?

Những lợi ích mà doanh nghiệp đạt được khi thực hiện chứng nhận hợp chuẩn socola cũng như các sản phẩm socola có thể kể tới như:

➣   Chứng minh sản phẩm socola và sản phẩm socola của nhà sản xuất đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 10727:2015 

➣   Việc Chứng nhận hợp chuẩn socola và sản phẩm socola là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất socola và sản phẩm socola, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

➣   Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà sản xuất xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.

➣   Ngoài ra để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình được ổn đinh khi đưa vào sử dụng, đa phần các khách hàng, công trình đều yêu cầu các đơn vị sản xuất phải có bên thứ 3 xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi tham gia đấu thầu.


Các bước chứng nhận hợp chuẩn socola và sản phẩm socola

Dưới đây là một số bước doanh nghiệp cần thực hiện khi muốn có chứng nhận hợp chuẩn socola và sản phẩm socola

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Bước 2: Xem xét trước đánh giá

Bước 3: Đánh giá chứng nhận

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận

Bước 6: Giám sát định kỳ

Bước 7: Chứng nhận lại


Hồ sơ công bố hợp chuẩn socola và sản phẩm socola

Một bộ hồ sơ công bố hợp chuẩn socola và sản phẩm socola sẽ bao gồm: 

➣   Bản công bố hợp chuẩn

➣   Bản sao y bản chính giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương tương

➣   Giấy chứng nhận hợp chuẩn


Chi phí chứng nhận hợp chuẩn socola và sản phẩm socola

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về số lượng sản phẩm, sản lượng, địa điểm và số lượng cán bộ nhân viên tham gia sản xuất. ISOCERT sẽ đưa ra chi phí chứng nhận hợp chuẩn phù hợp với quy mô của từng công ty.


Hiệu lực của giấy chứng nhận hợp chuẩn socola và sản phẩm socola

Giấy chứng nhận hợp chuẩn socola và sản phẩm socola có giá trị 3 năm.

Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận hợp chuẩn socola và sản phẩm socola, ISOCERT sẽ tiến hành đánh giá giám sát 1 năm/ lần.

ISOCERT cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn socola và sản phẩm socola theo TCVN 10727:2015 và hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn socola và sản phẩm socola tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.