0976.389.199
Chứng nhận hợp chuẩn sơn - vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni

Chứng nhận hợp chuẩn sơn - vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni

Chứng nhận hợp chuẩn sơn - vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni

Dịch vụ cấp chứng nhận hợp chuẩn sơn - vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni theo TCVN 2090:2015


 Giấy chứng nhận được công nhận, thừa nhận rộng rãi
 Chuyên gia đánh giá chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm
 Chuyên nghiệp và tận tâm trong cả quá trình chứng nhận
 Giấy chứng nhận có thể truy xuất nguồn gốc bằng mã QR-CODE

Tổng quan

Chứng nhận hợp chuẩn sơn vecni

Sơn Vecni là hỗn hợp giữa "cánh kiến" ngâm trong cồn 90 độ trong khoảng 24 giờ sẽ hòa tan thành dung dịch màu nâu nhạt nhìn ngiêng có vân óng ánh. Vecni dùng để phủ bề mặt trang trí nội thất.

Cơ sở pháp lý

➣ TCVN 2090 : 2007 thay thế TCVN 2090 : 1993.

➣ TCVN 2090 : 2007 hoàn toàn tương đương ISO 15528 : 2000.

➣ TCVN 2090 : 2007 do Tiểu Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC35/SC9 Sơn và vecni – Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn này qui định các quy trình lấy mẫu cho sơn, vecni và các nguyên liệu sử dụng trong sản xuất. Tiêu chuẩn này không đề cập đến việc chuẩn bị mẫu thử và mẫu rút gọn. Vấn đề này được đề cập trong TCVN 5669 (ISO 1513) (xem thư mục tài liệu tham khảo).

Việc lấy mẫu đúng là một thao tác kỹ năng và các quy trình lấy mẫu cần phải được thực hiện cẩn thận bởi những người có kiến thức và kinh nghiệm. Bản hướng dẫn chung trong tiêu chuẩn này cung cấp kiến thức và kinh nghiệm để có thể áp dụng trong mọi tình huống. Tuy nhiên, một số sản phẩm có thể cần biện pháp lấy mẫu đặc biệt mà không quy định trong tiêu chuẩn này, do vậy người thực hiện phải đặc biệt thận trọng ghi chép các đặc tính bất thường của các sản phẩm đó. Người thực hiện cần phải nắm rõ những yêu cầu đặc biệt theo quy định kỹ thuật của sản phẩm và quy chuẩn an toàn quốc gia.

TCVN 7289 (ISO 3165) đưa ra hướng dẫn chung về an toàn trong lấy mẫu các sản phẩm hoá học sử dụng trong công nghiệp, trợ giúp cho những người tham gia vào việc lấy mẫu hoặc những người lấy mẫu trực tiếp.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn sơn vecni

Một bộ hồ sơ công bố hợp chuẩn sơn venic sẽ bao gồm: 

➣ Bản công bố hợp chuẩn;

➣ Bản sao y bản chính GPDKKD hoặc giấy tớ tương đương;

➣ Giấy chứng nhận hợp chuẩn sơn vecni theo TCVN 2090:2015.

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

ISOCERT là tổ chức chứng nhận quốc tế chuyên cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn sơn vecni và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn tại chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. ISOCERT được tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp phép theo nghị định 107-2017 NĐ CP và được văn phòng công nhận chất lượng (BOA) - Thuộc Bộ khoa học công nghệ công nhận và được cấp số VICAS 067.

Qua đó, ISOCERT có đầy đủ năng lực pháp lý để thực hiện các hoạt động chứng nhận và giám định quốc tế. Thấu hiểu được  vai trò quan trọng, xu thế thời đại cũng như luôn quan tâm lắng nghe từ phía khách hàng. Chúng tôi luôn hướng tới giải pháp, thủ tục trọn gói, giá thành hợp lý hướng tới "Hài Hòa Cùng Thịnh Vượng".