Chứng Nhận Hợp Quy Bao Bì Chứa Đựng Thực Phẩm

Chứng Nhận Hợp Quy Bao Bì Chứa Đựng Thực Phẩm

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Các sản phẩm là bao bì, dụng cụ cao su nhập khẩu sản xuất, buôn bán và sử dụng trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-2:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm..

  Bình luận

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader