chua co ss
Chứng nhận hợp quy nước sạch dùng cho sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT

Chứng nhận hợp quy nước sạch dùng cho sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT

 • Kết quả đạt được

    Đánh giá quá trình sản xuất

    Thử nghiệm mẫu sản phẩm, hàng hóa

    Quyết định sử dụng dấu chứng nhận hợp quy

    Giấy chứng nhận hợp quy

Dịch vụ tại ISOCERT

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Hài Hòa - Chuẩn Mực - Tiết Kiệm


Chứng nhận hợp quy nước dùng cho sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT

QCVN 01-1:2018/BYT quy định mức giới hạn các thông số chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Cục Quản lý môi trường y tế biên soạn, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:20Q9/BYT được ban hành lần lượt theo Thông tư số 04/20Q9/TT-BYT và Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chứng nhận hợp quy nước sạch dùng cho sinh hoạt

Đối tượng áp dụng QCVN 01-1:2018/BYT đối với nước dùng sinh hoạt

QCVN 01-1:2018/BYT áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh (sau đây gọi tắt là đơn vị cấp nước); các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch; các phòng thử nghiệm và tổ chức chứng nhân các thông số chất lượng nước.

Quy chuẩn này không áp dụng đối với nước uống trực tiếp tại vòi, nước đóng bình, đóng chai, nước khoáng thiên nhiên đóng bình, đóng chai, nước sản xuất ra từ các bình lọc nước, hệ thống lọc nước và các loại nước không dùng cho mục đích sinh hoạt,

S lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm nước sạch dùng cho sinh hoạt

1. Số lượng mẫu lấy mỗi lần thử nghiệm:

a) Đơn vị cấp nước cho dưới 100.000 dân: lấy ít nhất 03 mẫu nước sạch.

b) Đơn vị cấp nước cho từ 100.000 dân trở lên: lấy ít nhất 04 mẫu nước sạch và cứ thêm 100.000 dân sẽ lấy thêm 01 mẫu.

2. Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu tại bể chứa nước đã xử lý của đơn vị cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới đường ống phân phối, 01 mẫu lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng cuối mạng lưới đường ống phân phối, các mẫu còn lại lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng trên mạng lưới đường ống phân phối (bao gồm cả các phương tiện phân phối nước như xe bồn hoặc ghe chở nước).

3. Đối với cơ quan, đơn vị, khu chung cư, khu tập thể, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp, khu vực có bể chứa nước tập trung: lấy ít nhất 02 mẫu gồm 01 mẫu tại bể chứa nước tập trung và 01 mẫu ngẫu nhiên tại vòi sử dụng. Nếu có từ 02 bểchứa nước tập trung trở lên thì mỗi bể lấy ít nhất 01 mẫu tại bể và 01 mẫu ngẫu nhiên tại vòi sử dụng.

4. Trong trường hợp có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, tình hình dịch bệnh: có thể tăng số lượng mẫu nước lấy tại các vị trí khác nhau để thử nghiệm.

Chứng nhận hợp quy nước sạch dùng cho sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT ở đâu uy tín?

Tổ chức chứng nhận hợp quy (tổ chức chứng nhận như ISOCERT) là tổ chức có năng lực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT . 

Tổ chức chứng nhận hợp quy phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. 

Tổ chức (doanh nghiệp) có thể đăng ký chứng nhận hợp quy nước sạch dùng cho sinh hoạt tại tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT.

Thủ tục công bố hợp quy nước sạch dùng cho sinh hoạt

Công bố hợp quy nước sạch dùng cho sinh hoạt là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, nước sạch dùng cho sinh hoạt phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT. Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc.

Trình tự công bố hợp quy nước sạch dùng cho sinh hoạt

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 01-1:2018/BYT

a) Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.

Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định;

b) Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy nước sạch tại sở y tế

Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

Hồ sơ công bố hợp quy nước sạch dùng cho sinh hoạt

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 02 (hai) bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 (một) bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới cơ quan chuyên ngành và 01 (một) bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân. Thành phần hồ sơ được quy định như sau:

 1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

a) Bản công bố hợp quy

b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật); 

c) Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân. 

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng;

 1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

a) Bản công bố hợp quy

b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);

c) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001,...), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng.

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001...), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;

đ) Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký;

e) Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu có liên quan;

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.

Xử lý hồ sơ công bố hợp quy nước sạch dùng cho sinh hoạt

Hồ sơ công bố hợp quy nước sạch dùng cho sinh hoạt gửi tới cơ quan chuyên ngành được xử lý như sau:

 1. Đối với hồ sơ công bố hợp quy không đầy đủ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, cơ quan chuyên ngành thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. 

Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan chuyên ngành gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định, cơ quan chuyên ngành có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

 1. Đối với hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, cơ quan chuyên ngành tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hợp quy:

a) Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, cơ quan chuyên ngành ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. 

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp hoặc có giá trị ba (03) năm kể từ ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận báo cáo đánh giá hợp quy (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy);

 b) Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, cơ quan chuyên ngành thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

 

STTTài liệu liên quan
1Tải Phiếu Đăng ký chứng nhận Tải form đăng ký
2Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận Tải form đăng ký
3Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận Tải form đăng ký
4Thủ tục khiếu nại + kháng nghị 
5Hướng dẫn mở rộng, thu hối phạm vi CN Tải form đăng ký
6Danh sách đình chỉ chứng nhận

 

 Quy trình chứng nhận hợp chuẩn

 1. Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép

  TT

  Tên thông số

  Đơn vị tính

  Ngưỡng giới hạn cho phép

  Các thông số nhóm A

   

  Thông số vi sinh vật

   

   

  1.

  Coliform

  CFU/100 mL

  <3

  2.

  E.Coli hoặc Conform chịu nhiệt

  CFU/100 mL

  <1

   

  Thông số cm quan và vô cơ

  3.

  Arsenic (As)(*)

  mg/L

  0.01

  4.

  Clo dư tự do(**)

  mg/L

  Trong khoảng 0,2 - 1,0

  5.

  Độ đục

  NTU

  2

  6.

  Màu sắc

  TCU

  15

  7.

  Mùi, vị

  -

  Không có mùi, vị lạ

  8.

  pH

  -

  Trong khoảng 6,0-8,5

  Các thông số nhóm B

   

  Thông số vi sinh vật

  9.

  Tụ cầu vàng

  (Staphylococcus aureus)

  CFU/ 100mL

  < 1

  10.

  Trực khuẩn mủ xanh

  (Ps. Aeruginosa)

  CFU/ 100mL

  < 1

   

  Thông số vô cơ

  11.

  Amoni (NH3 và NH4tính theo N)

  mg/L

  0,3

  12.

  Antimon (Sb)

  mg/L

  0,02

  13.

  Bari (Bs)

  mg/L

  0,7

  14

  Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)

  mg/L

  0,3

  15.

  Cadmi (Cd)

  mg/L

  0,003

  16.

  Chì (Plumbum) (Pb)

  mg/L

  0,01

  17.

  Chì số pecmanganat

  mg/L

  2

  18.

  Chloride (Cl-)(***)

  mg/L

  250 (hoặc 300)

  19.

  Chromi (Cr)

  mg/L

  0,05

  20.

  Đồng (Cuprum) (Cu)

  mg/L

  1

  21.

  Độ cứng, tính theo CaCO3

  mg/L

  300

  22.

  Fluor (F)

  mg/L

  1,5

  23.

  Kẽm (Zincum) (Zn)

  mg/L

  2

  24.

  Mangan (Mn)

  mg/L

  0,1

  25.

  Natri (Na)

  mg/L

  200

  26.

  Nhôm (Aluminium) (Al)

  mg/L

  0.2

  27.

  Nickel (Ni)

  mg/L

  0,07

  28.

  Nitrat (NO3- tính theo N)

  mg/L

  2

  29.

  Nitrit (NO2- tính theo N)

  mg/L

  0,05

  30.

  St (Ferrum) (Fe)

  mg/L

  0,3

  31.

  Seleni (Se)

  mg/L

  0,01

  32.

  Sunphat

  mg/L

  250

  33.

  Sunfua

  mg/L

  0,05

  34.

  Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg)

  mg/L

  0,001

  35.

  Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  mg/L

  1000

  36.

  Xyanua (CN)

  mg/L

  0,05

   

  Thông số hữu cơ

   

   

   

  a. Nhóm Alkan clo hóa

   

   

  37.

  1,1,1 -Tricloroetan

  µg/L

  2000

  38.

  1,2 - Dicloroetan

  µg/L

  30

  39.

  1,2 - Dicloroeten

  µg/L

  50

  40.

  Cacbontetraclorua

  µg/L

  2

  41.

  Diclorometan

  µg/L

  20

  42.

  Tetracloroeten

  µg/L

  40

  43.

  Tricloroeten

  µg/L

  20

  44.

  Vinyl clorua

  µg/L

  0,3

   

  b. Hydrocacbua thơm

   

   

  45.

  Benzen

  µg/L

  10

  46.

  Etylbenzen

  µg/L

  300

  47.

  Phenol và dẫn xuất của Phenol

  µg/L

  1

  48.

  Styren

  µg/L

  20

  49.

  Toluen

  µg/L

  I 700

  50.

  Xylen

  µg/L

  500

   

  c. Nhóm Benzen Clo hóa

   

   

  51.

  1,2 - Diclorobenzen

  µg/L

  1000

  52.

  Monoclorobenzen

  µg/L

  300

  53

  Triclorobenzen

  µg/L

  20

   

  d. Nhóm chất hữu cơ phức tạp

   

   

  54.

  Acrylamide

  µg/L

  0,5

  55.

  Epiclohydrin

  µg/L

  0,4

  56.

  Hexacloro butadien

  µg/L

  0,6

   

  Thông số hóa chất bảo vệ thực vật

   

   

  57.

  1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan

  µg/L

  1

  58.

  1,2 - Dicloropropan

  µg/L

  40

  59.

  1,3 - Dichloropropen

  µg/L

  20

  60.

  2,4-D

  µg/L

  30

  61.

  2,4 - DB

  µg/L

  90

  62

  Alachlor

  µg/L

  20

  63.

  Aldicarb

  µg/L

  10

  64.

  Atrazine và các dẫn xuất chloro-s- triazine

  µg/L

  100

  65.

  Carbofuran

  µg/L

  5

  66.

  Chlorpyrifos

  µg/L

  30

  67.

  Clodane

  µg/L

  0,2

  68.

  Clorotoluron

  µg/L

  30

  69.

  Cyanazine

  µg/L

  0,6

  70.

  DDT và các dẫn xuất

  µg/L

  1

  71.

  Dichloprop

  µg/L

  100

  72.

  Fenoprop

  µg/L

  9

  73.

  Hydroxyatrazine

  µg/L

  200

  74.

  Isoproturon

  µg/L

  9

  75.

  MCPA

  µg/L

  2

  76.

  Mecoprop

  µg/L

  10

  77.

  Methoxychlor

  µg/L

  20

  78.

  Molinate

  µg/L

   

  79.

  Pendimetalin

  µg/L

  20

  80.

  Permethrin Mg/t

  µg/L

  20

  81.

  Propanil Uq/L

  µg/L

  20

  82.

  Simazine

  µg/L

  2

  83.

  Trifuralin

  µg/L

  20

   

  Thông số hóa chất khử trùng và sản phẩm ph

  84.

  2,4,6 - Triclorophenol

  µg/L

  200

  85.

  Bromat

  µg/L

  10

  86.

  Bromodichloromethane

  µg/L

  60

  87.

  Bromoform

  µg/L

  100

  88.

  Chloroform

  µg/L

  300

  89.

  Dibromoacetonitrile

  µg/L

  70

  90.

  Dibromochloromethane

  µg/L

  100

  91.

  Dichloroacetonitrlle

  µg/L

  20

  92.

  Dichloroacetic acid

  µg/L

  50

  93.

  Formaldehyde

  µg/L

  900

  94.

  Monochloramine

  µg/L

  3,0

  95.

  Monochloroacetic acid

  µg/L

  20

  96.

  Trichloroacetic acid

  µg/L

  200

  97.

  Trichloroaxetonitril

  µg/L

  1

   

  Thông số nhiễm xạ

   

   

90 đánh giá

 • Tag :
Bình luận
ajax-loader