Chứng nhận hợp quy đất sét nặn trong đồ chơi trẻ em

Chứng nhận hợp quy đất sét nặn trong đồ chơi trẻ em

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

kể từ ngày 15/4/2010, Đồ chơi trẻ em - Các loại đất sét nặn, các loại đất sét dùng để chơi hoặc tương tự được sản xuất trong nước hay nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (QCVN 3: 2009/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em)

  Bình luận

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader