Chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung - gạch bê tông

  • Dịch vụ bao gồm:

    ✔️ Đào tạo hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn iso tại doanh nghiệp

    ✔️ Quyết định sử dụng dấu chứng nhận

    ✔️ Dấu công nhận quốc tế BOA – IAF

    ✔️ Chứng chỉ chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung - gạch bê tông

ISOCERT cam kết:

- Thực hiện trên toàn quốc.
- Tư vấn miễn phí 24/7.
- Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiết, nhiệt tình.
- Giấy chứng nhận hiệu lực quốc tế.

Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2017/BXD  là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 10/2017/TT-­BXD, những sản phẩm gạch đất sét nung, gạch bê tông phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

1. Gạch đất sét nung: 

Thế nào là chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung:


– Thế nào là gạch đất sét nung: Gạch đất sét nung là sản phẩm được sản xuất từ đất sét (có thể pha phụ gia), tạo hình và nung ở nhiệt độ thích hợp. Có 2 loại gạch đất sét nung: Gạch đặc đất sét nung và gạch rỗng đất sét nung hay còn gọi là gạch Tuynel, gạch Hoffman…

– Thế nào là chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung: Chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung là việc đánh giá, chứng nhận gạch đất sét nung phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD, được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy.
– Thế nào là công bố hợp quy gạch đất sét nung: Công bố hợp quy gạch đất sét nung là việc tổ chức, cá nhân tự công bố gạch đất sét nung phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD.
 
 
Vì sao gạch đất sét nung phải chứng nhận hợp quy:
 
– Vì gạch đất sét nung thuộc nhóm 2 là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường
– Vì gạch đất sét nung nằm trong nhóm sản phẩm phải chứng nhận hợp quy theo thông tư số 10/2017/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
– Vì chất lượng của gạch đất sét nung ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng công trình và ảnh hưởng trực tiếp tới con người
 
Các loại gạch đất sét nung nào phải chứng nhận hợp quy:
 
– Gạch rỗng đất sét nung hay còn gọi là gạch Tuynel, gạch Hoffman, gạch nung, gạch đỏ gồm nhiều kích thước như gạch ống 2 lỗ, gạch ống 4 lỗ, gạch ống 6 lỗ…
– Gạch đặc đất sét nung hay còn gọi là gạch nung,gạch Tuynel, gạch Hoffman, gạch đỏ gồm gạch đinh, gạch đặc…

Các căn cứ pháp lý để chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung:
 
– TCVN 1450:2009, Gạch rỗng đất sét nung
– TCVN 1451:1998, Gạch đặc đất sét nung
– TCVN 6355:2009, Gạch xây – Phương pháp thử
– Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
– Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2017/BXD của Bộ Xây dựng
– Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
– Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp 

2. Gạch bê tông:

Tại sao phải chứng nhận hợp quy gạch bê tông ?

 

Hiện nay do nhu cầu sư dụng dịch vụ, hàng hóa, sản phẩm ngày càng đa dạng và đòi hỏi những yêu cầu về chất lượng và an toàn đối với sức khỏe, thân thiện nên đòi hỏi các hàng hóa được cung ứng trên thị trường phải đảm bảo các điều kiện về Chứng nhận phù hợp Quy bê tông trước khi được đưa ra thị trường. Do đo việc chứng nhận một sản phẩm có phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật hay không lại là điều vô cùng cần thiết. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được hiểu là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Căn cứ vào những điều kiện và tiêu chí mà pháp luật đưa ra để xem xét đánh giá một sán phẩm, hàng hóa, dịch vụ được coi là đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận hợp quy phải đảm bảo các quy định trong quy chuẩn kỹ thuật thường liên quan đến an tòan sức khỏe, môi trường mang tính bắt buộc áp dụng, nếu các doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc những đối tượng quy định này.

 

 

Trong nhóm gạch bê tông, QCVN 16:2017/BXD chỉ đề cập tới 3 loại gạch là:

 

- Gạch bê tông: là sản phẩm được sản xuất từ hỗn hợp bê tông cứng, bao gồm xi măng, cốt liệu, nước, có hoặc không có phụ gia khoáng và phụ gia hóa học.

- Bê tông nhẹ: sản phẩm bê tông bọt, bê tông khí đóng rắn trong điều kiện không chưng áp, được chế tạo từ hệ xi măng poóc lăng, nước, chất tạo bọt hoặc khí, có hoặc không có cốt liệu mịn, phụ gia khoáng hoạt tính và phụ gia hóa học.

- Bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp: là sản phẩm bê tông khí đóng rắn trong điều kiện chưng áp (gọi tắt là gạch AAC), được chế tạo từ hỗn hợp vật liệu cát thạch anh, vôi, thạch cao nghiền mịn, xi măng, nước và chất tạo khí.

✔️ Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ gạch đất sét nung - gạch bê tông trong nước

✔️ Các cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia vào lĩnh vực sản xuất và phân phối gạch đất sét nung - gạch bê tông tại nước ta

✔️ Các đơn vị khác có liên quan

    Đăng ký

 

"ISOCERT Hài Hòa Cùng Thịnh Vượng"

✔️ Tăng lợi thế cạnh tranh khi mới bước chân vào thị trường, tạo được độ tin cậy của khách hàng về sản phẩm

✔️ Khẳng định với cơ quan nhà nước và cả người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm của đơn vị mình

✔️ Giảm rủi ro khi tung sản phẩm ra thị trường

✔️ Tạo lợi thế khi ra mắt sản phẩm mới

67 đánh giá

  • Tag :
Bình luận