0976.389.199
Chứng nhận hợp quy Nước khoáng đóng chai theo QCVN 6-1:2010/BYT

Chứng nhận hợp quy Nước khoáng đóng chai theo QCVN 6-1:2010/BYT

Chứng nhận hợp quy Nước khoáng đóng chai theo QCVN 6-1:2010/BYT

Dịch vụ Chứng nhận hợp quy Nước khoáng đóng chai theo QCVN 6-1:2010 – BYT dành cho doanh nghiệp đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Không phân biệt quy mô, loại hình sản xuất, kinh doanh.

Chứng nhận hợp quy nước khoáng đóng chai theo QCVN 6-1:2010/BYT

Theo quy định, nước khoáng đóng chai phải chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6-1: 2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng đóng chai trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

Tại sao phải chứng nhận hợp quy sản phẩm nước khoáng đóng chai?

Doanh nghiệp cần phải chứng nhận hợp quy sản phẩm nước khoáng đóng chai nhằm:  

Chứng minh sản phẩm nước khoáng đóng chai của nhà sản xuất đạt chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6-1: 2010/BYT 

Việc Chứng nhận hợp quy nước khoáng đóng chai là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất nước khoáng đóng chai, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp quy sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà sản xuất xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.

Ngoài ra để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình được ổn đinh khi đưa vào sử dụng, đa phần các khách hàng, công trình đều yêu cầu các đơn vị sản xuất phải có bên thứ 3 xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi tham gia đấu thầu.

Các bước chứng nhận hợp quy nước khoáng đóng chai

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Bước 2: Xem xét trước đánh giá

Bước 3: Đánh giá chứng nhận

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận

Bước 6: Giám sát định kỳ

Bước 7: Chứng nhận lại

Hồ sơ công bố hợp quy nước khoáng đóng chai

Phương thức 1: Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định, hồ sơ gồm:

a) Bản công bố hợp quy;

b) Bản thông tin chi tiết sản phẩm (có đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp);

c) Giấy chứng nhận hợp quy theo QCVN 6-1: 2010/BYT;

d) Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương .

Phương thức 2: Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất), hồ sơ gồm:

a) Bản công bố hợp quy;

b) Bản thông tin chi tiết về sản phẩm;

c) Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, 

d) Kế hoạch kiểm soát chất lượng;

đ) Kế hoạch giám sát định kỳ;

e) Báo cáo đánh giá hợp quy;

g) Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương.

Chi phí chứng nhận hợp quy nước khoáng đóng chai

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về số lượng sản phẩm, sản lượng, địa điểm và số lượng cán bộ nhân viên tham gia sản xuất. ISOCERT sẽ đưa ra chi phí chứng nhận hợp quy phù hợp với quy mô của từng công ty.

Hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy nước khoáng đóng chai

Giấy chứng nhận hợp quy nước khoáng đóng chai có giá trị 3 năm. Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy nước khoáng đóng chai, ISOCERT sẽ tiến hành đánh giá giám sát 1 năm/ lần.

ISOCERT cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp quy nước khoáng đóng chai theo QCVN 6-1:2010/BYT và hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp quy nước khoáng đóng chai.