Dịch vụ chứng nhận hợp quy nước uống đóng chai, nước uống tinh khiết

Dịch vụ chứng nhận hợp quy nước uống đóng chai, nước uống tinh khiết

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Theo quy định, nước uống đóng chai phải được công bố hợp quy phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6-1: 2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

  Bình luận

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader