0976.389.199
Công ty Cổ phần BKAV thành công đạt Chứng nhận ISO 9001

Công ty Cổ phần BKAV thành công đạt Chứng nhận ISO 9001

Công ty Cổ phần BKAV sử dụng Chứng nhận Hệ thống Quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 để tăng hiệu quả trong kinh doanh và mang đến dịch vụ chất lượng cho khách hàng.

ISOCERT đã đánh giá và cấp Chứng nhận ISO 9001 cho Công ty Cổ phần BKAV. Dưới đây là câu chuyện thành công của khách hàng.

Bài viết liên quan

icon zalo
ajax-loader