0976.389.199
Dịch Vụ Đăng Ký Chứng Nhận VietGAP Trồng Trọt

Dịch Vụ Đăng Ký Chứng Nhận VietGAP Trồng Trọt

Dịch Vụ Đăng Ký Chứng Nhận VietGAP Trồng Trọt

 Chứng nhận VietGAP là gì?

Chứng nhận VietGAP là hoạt động đánh giá, xác nhận của tổ chức chứng nhận VietGAP đối với sản phẩm được sản xuất và/hoặc sơ chế (sảnxuất/sơ chế) phù hợp với VietGAP;

VietGAP là gì? 

VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) bao gồm những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất thu hoạch sơ chế các sản phẩm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm giúp bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng cũng như người sản xuất, bảo vệ môi trường.

Tiêu chuẩn/ quy phạm VietGAP được biên soạn dựa trên quy định của luật pháp Việt Nam (Luật an toàn thực phẩm, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước,...), hướng dẫn của FAO và tham khảo quy định tại các tiêu chuẩn AseanGAP, GlobalGAP, EurepGAP, HACCP.

 

Phân loại VietGAP

VietGAP chia thành 3 nhóm:  VietGAP Trồng Trọt, VietGAP chăn nuôi, VietGAP Thủy Sản.

Tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt

Tiêu chuẩn VietGAP được bộ Khoa Học Công Nghệ ban hành nội dung cơ bản theo TCVN 11892-1:2017 quy định yêu cầu thực hành nông nghiệp tốt trong sản xuất, sơ chế sản phẩm trồng trọt dùng làm thực phẩm.

 

Mục đích hướng dẫn các tổ chức và cá nhân sản xuất, sơ chế sản phẩm trồng trọt để bảo đảm an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm; sức khỏe và an toàn lao động đối với người sản xuất; bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

 

Phạm vi áp dụng chứng nhận VietGAP

Tiêu chuẩn VietGAP quy định các yêu cầu thực hành nông nghiệp tốt trong sản xuất, sơ chế sản phẩm trồng trọt dùng làm thực phẩm. Cơ sở sản xuất (trang trại trồng trọt: rau, củ, quả…)

Điều kiện đăng ký chứng nhận VietGAP?

Điều kiện đăng ký chứng nhận VietGAP  đối với trang trại

Đang trong thời kỳ thu hoạch

Nêu rõ đối tượng trồng trọt, ví dụ: trái Thanh Long, bưởi, cam, quýt, mít, dừa,…rau cải, muống,…

Diện tích (tính theo Hecta)

Số địa điểm trồng (1 vị trí hay nhiều vị trí)

Số hộ nông dân tham gia 

(đối với loại hình hợp tác xã)

Điều kiện đăng ký chứng nhận  VietGAP  đối với cơ sở sơ chế

Chứng chỉ tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp.

Thời điểm sơ chế

Số địa điểm áp dụng

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận VietGAP?

Đối với trang trại(Farm)

Có kết quả kiểm nghiệm các mẫu đất, nước, thành phẩm

Tuân thủ nội dung ghi chép tại mục C-TCVN 11892-1-2017

Bảng tự đánh giá kiểm tra theo phục lục D

Đối với cơ sở sơ chế(Produce Handling)

Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm sau sơ chế

Tuân thủ nội dung ghi chép tại phục lục C-TCVN 11892-1-2017

Bảng tự đánh giá kiểm tra theo phục lục D

Lưu ý: 

Đối với rau, quả tươi bổ sung thêm phụ lục A TCVN 11892-1-2017

Đối với chè búp tươi bổ sung thêm phụ lục B TCVN 11892-1-2017

Tổ chức chứng nhận VietGAP là tổ chức nào?

Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) trong trồng trọt thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11892-1:2017. Để được chứng nhận sản xuất phù hợp tiêu chuẩn TCVN 11892-1:2017 (VietGAP); các tổ chức, cá nhân thực hiện (hoặc thuê hướng dẫn thực hiện) theo TCVN 11892-1:2017 và đăng ký tổ chức đánh giá, cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 11892-1:2017. Tổ chức đánh giá cấp giấy chứng nhận phải có giấy phép hoạt động về chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 11892-1:2017.

Tổ chức chứng nhận sản phẩm trồng trọt, được sản xuất, sơ chế phù hợp với VietGAP (tổ chức chứng nhận VietGAP) là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp được cấp phép chỉ định và có những điều kiện sau mới được phép hoạt động chứng nhận VietGAP:

Tổ chức chứng nhận này phải được cơ quan nhà nước (như tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bộ khoa học công nghệ) có thẩm quyền cấp phép cho tổ chức chứng nhận này hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, môi trường,...Theo nghị định 107/2016/NĐ-CP. 

Nên đăng ký chứng nhận VietGAP ở tổ chức chứng nhận nào?

Hiện nay ở Việt Nam có nhiều tổ chức chứng nhận VietGAP, nhưng không phải tổ chức nào cũng được phép cấp chứng nhận VietGAP cho doanh nghiệp. 

Khi đăng ký chứng nhận VietGAP cho doanh nghiệp mình, để tránh tiền mất tật mang, cũng như rủi ro không mong muốn xảy ra thì doanh nghiệp nên chú ý chọn tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP trồng trọt)  theo TCVN 11892 - 1 :2017, thì doanh nghiệp có thể yên tâm đăng ký.

tổ chức chứng nhận vietgap


ISOCERT đã đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số 2333/TĐC-HCHQ 

 

tổ chức chứng nhận VietGAP

ISOCERT đã đăng ký hoạt động chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP trồng trọt)  theo TCVN 11892 - 1 :2017

(Xem chi tiết h sơ năng lực xem chi tiết tại trang 6 và trang 8 của Hồ sơ năng lực đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP của ISOCERT )

Tại Việt Nam, hoạt động chứng nhận VietGAP của tổ chức chứng nhận ISOCERT đã được đăng ký tại tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc bộ khoa học và công nghệ theo giấy chứng nhận số: 2333/TĐC-HCHQ 

Do đó, ISOCERT có đủ cơ sở pháp lý cũng như đủ năng lực tham gia hoạt động đánh giá và chứng nhận VietGAP cho doanh nghiệp. ISOCERT  tổ chức chứng nhận VietGAP uy tín tại Việt Nam.

Hơn +1000 doanh nghiệp đăng ký cấp chứng nhận VietGAP tại ISOCERT đã đạt chứng nhận VietGAP với chi phí tiết kiệm nhất. 

Khách hàng đã được ISOCERT đào tạo và đánh giá chứng nhận VietGAP.

chứng nhận vietgap

Công ty TNHH nông sản sạch Chợ Lúa áp dụng thực hành sản xuất tốt nông nghiệp VietGAP phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn TCVN 11892 - 1:2017 và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận VietGAP

Giấy chứng nhận VietGAP

Sau khi doanh nghiệp, cơ sở đăng ký dịch vụ chứng nhận VietGAP, ISOCERT sẽ tiến hành đánh giá, Nếu Doanh nghiệp áp dụng quá trình thực hành nông nghiệp tốt tại Việt Nam phù hợp theo các điều khoản của TCVN 11892-1:2017 thì tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận VietGAP (chứng chỉ VietGAP) kèm quyết định sử dụng dấu chứng nhận VietGAP.

Giấy chứng nhận VietGAP do ISOCERT cấp gồm các thông tin sau:

 1. Tên tổ chức chứng nhận kèm logo 
 2. Tên giấy chứng nhận VietGAP
 3. Tên công ty, doanh nghiệp, cơ sở, địa chỉ
 4. Tên tiêu chuẩn chứng nhận TCVN 11892-1:2017
 5. Phạm vi chứng nhận
 6. Phương thức chứng nhận
 7. Ngày chứng nhận, ngày hết hạn
 8. Dấu chứng nhận VietGAP
 9. Mã truy xuất
 10. Dấu, chữ ký giám đốc
 11. Địa chỉ tổ chức chứng nhận

Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực bao lâu?

Hiệu lực của giấy chứng nhận VietGAP là chỉ khoảng thời gian từ ngày cấp chứng nhận VietGAP đến ngày hết hạn của giấy chứng nhận VietGAP có giá trị pháp lý bắt buộc doanh nghiệp phải thi hành thì chứng nhận VietGAP mới có giá trị trong thời gian đó. 

Chứng nhận VietGAP có hiệu lực là 3 năm. Trong 3 năm đó, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát quá trình thực hành nông nghiệp tốt của doanh nghiệp. Mỗi năm một lần.

Chi phí chứng nhận VietGAP

 Với mỗi doanh nghiệp, cơ sở khác nhau thì chi phí chứng nhận VietGAP là khác nhau bởi chi phí tùy thuộc vào quy mô, phạm vi, số lượng sản phẩm của doanh nghiệp, chi phí xây dựng áp dụng và chi phí nhân sự tham gia, chi phí đăng ký, chi phí thử nghiệm,....

Chi phí chứng nhận VietGAP do các tổ chức, cá nhân đăng ký chứng nhận chi trả theo thỏa thuận với tổ chức chứng nhận VietGAP.

Do đó, các doanh nghiệp nên hoạch định rõ kinh phí sao cho phù hợp với doanh nghiệp mình. 

Doanh nghiệp có thể tham khảo chi phí chứng nhận VietGAP tại ISOCERT với giá tốt nhất, dịch vụ uy tín, 

icon zalo
ajax-loader