0976.389.199
Danh mục các đối tượng không phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Danh mục các đối tượng không phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ ban hành danh mục các đối tượng không phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp nếu đang băn khoăn xem mình có cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường hay không thì hãy xem ngay nội dung dưới đây.

các đối tượng không phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ ban hành danh mục các đối tượng không phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Cụ thể các đối tượng sau:

1. Đào tạo nguồn nhân lực; các hoạt động tư vấn; chuyển giao công nghệ; dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý; cung cấp thông tin; tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại.

2. Sản xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình, sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; hoạt động truyền hình; hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.

3. Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định.

4. Dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng.

5. Dịch vụ ăn uống có quy mô diện tích nhà hàng phục vụ dưới 200 m2.

6. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.

7. Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.

8. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, động vật hoang dã với quy mô chuồng trại nhỏ hơn 50 m2; nuôi trồng thủy hải sản trên quy mô diện tích nhỏ hơn 5.000 m2mặt nước. 

9. Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô cá nhân, hộ gia đình.

10. Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 1 ha.

11. Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.

12. Xây dựng văn phòng làm việc, nhà nghỉ, khách sạn, lưu trú du lịch quy mô nhỏ hơn 500 m2sàn.

Bạn hãy xem xem cở sở của bạn có là 1 trong các đối tượng không phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường được liệt kê trên đây hay không để có thể có những hành động bảo vệ môi trường phù hợp. Bảo vệ môi trường hôm nay cũng chính là gìn giữ cho tương lai.

Tham khảo thêm các dịch vụ mà ISOCERT cung cấp:

Tin tức liên quan