GLOBALG.AP Tiêu chuẩn Toàn cầu về Thực hành Nông nghiệp tốt

GLOBALG.AP Tiêu chuẩn Toàn cầu về Thực hành Nông nghiệp tốt

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

GLOBALG.AP (trước đây là EUREPGAP) là tiêu chuẩn dành cho các Nhà bán lẻ Châu Âu về Thực hành Nông nghiệp Tốt (GAP), khuyến khích việc áp dụng các chương trình tiêu chuẩn tự nguyện để chứng nhận các sản phẩm nông nghiệp trên toàn cầu nhằm thúc đẩy nông nghiệp bền vững và giảm thiểu đầu vào hóa chất nông nghiệp.  

  Bình luận

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader