0976.389.199
Hợp quy kính xây dựng

Thế nào là kính xây dựng? Vì sao phải chứng nhận hợp quy kính xây dựng?

Kính xây dựng là các loại sản phẩm kính sử dụng và lắp đặt trong công trình xây dựng.

Kính xây dựng phải thực hiện chứng nhận hợp quy là vì: kính xây dựng là nhóm sản phẩm nằm trong quy định của thông tư 10/2017/TT-BXD, quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD đồng thời kính xây dựng là nhóm sản phẩm có khả năng gây mất an toàn cao.

Kính xây dựng là một trong những vật liệu xây dựng bắt buộc phải chứng nhận hợp quy theo quy định tại QCVN 16:2017/ BXD nhằm đảm bảo chất lượng đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng sản xuất trong nước hay nhập khẩu trước khi

Các loại kính nào bắt buộc phải chứng nhận hợp quy?

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhập khẩu và sản xuất các loại kính xây dựng sau đều phải thực hiện chứng nhận hợp quy:

➣ Kính nổi

➣ Kính màu hấp thụ nhiệt

➣ Kính phủ phản quang

➣ Kính phủ bức xạ thấp

➣ Kính gương tráng bạc

Các chỉ tiêu thử nghiệm của kính xây dựng

Theo yêu cầu của Quy chuẩn thì tùy theo từng loại kính mà có các phép thử sau:

➣ Sai lệch chiều dày

➣ Khuyết tật ngoại quan

➣ Độ truyền sáng

➣ Hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời

➣ Độ bền mài mòn

➣ Độ bám dính của lớp sơn phủ

Các tiêu chuẩn viện dẫn của việc chứng nhận hợp quy kính xây dựng

➣ TCVN 7218:2002, Kính tấm xây dựng - Kính nổi - Yêu cầu kỹ thuật

➣ TCVN 7219:2002, Kính tấm xây dựng - Phương pháp thử

➣ TCVN 7528:2005, Kính xây dựng - Kính phủ phản quang

➣ TCVN 7529:2005, Kính xây dựng - Kính màu hấp thụ nhiệt

➣ TCVN 7624:2007, Kính gương - Kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học ướt - Yêu cầu kỹ thuật

➣ TCVN 7625:2007, Kính gương - Phương pháp thử

➣ TCVN 9808:2013, Kính xây dựng - Kính phủ bức xạ thấp

Các bước chứng nhận hợp quy kính xây dựng

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD

a) Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.

Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định;

b) Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại sở xây dựng

Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

Chứng nhận hợp quy kính xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD ở đâu uy tín?

Tổ chức chứng nhận hợp quy (tổ chức chứng nhận như ISOCERT) là tổ chức có năng lực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD. 

Tổ chức chứng nhận hợp quy phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. 

Tổ chức (doanh nghiệp) có thể đăng ký chứng nhận hợp quy kính xây dựng tại tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT.