0976.389.199
ISO 12968: 2010 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định khả năng chịu kéo của hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS) (thử nghiệm khối bọt)

ISO 12968: 2010 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định khả năng chịu kéo của hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS) (thử nghiệm khối bọt)

TIÊU CHUẨN NÀY ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC NHẬN CUỐI CÙNG TRONG NĂM 2020 VÌ VẬY PHIÊN BẢN NÀY VẪN CÒN HIỆU LỰC.

Tiêu chuẩn ISO 12968 do chuẩn bị bởi Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 163, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng, Tiểu ban SC 1, Phương pháp thử nghiệm và đo lường.

Giới thiệu

Tiêu chuẩn này dựa trên EN 13495: 2002 do Ủy ban kỹ thuật CEN/TC 88 biên soạn, Vật liệu và sản phẩm cách nhiệt, đã được sửa đổi theo ISO/TC 163/SC 1 có tham chiếu đến các điều kiện điều hòa và thử nghiệm ở các nước nhiệt đới.

Tiêu chuẩn này là một trong số các tài liệu quy định các phương pháp thử, dựa trên các Tiêu chuẩn Châu Âu hiện có đang được ISO/TC 163/SC 1. “Gói” tiêu chuẩn này bao gồm nhóm các tài liệu có liên quan với nhau sau đây:

 • ISO 12968 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định khả năng chịu kéo của hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS) (thử nghiệm khối bọt) 
 • ISO 29465 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định chiều dài và chiều rộng 
 • ISO 29466 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày 
 • ISO 29467 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ vuông góc 
 • ISO 29468 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ phẳng 
 • ISO 29469 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hành vi nén
 • ISO 29470 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định tỷ trọng biểu kiến
 • ISO 29471 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ ổn định kích thước trong điều kiện phòng thí nghiệm bình thường không đổi (23 ° C / 50% độ ẩm tương đối)
 • ISO 29472 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ ổn định kích thước trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm quy định 
 • ISO 29764 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ biến dạng trong điều kiện nhiệt độ và tải trọng nén quy định 
 • ISO 29765 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo vuông góc với các mặt 
 • ISO 29766 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo song song với các bề mặt 
 • ISO 29767 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước ngắn hạn bằng cách ngâm từng phần 
 • ISO 29768 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định kích thước tuyến tính của mẫu thử 
 • ISO 29769 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hành vi dưới tải trọng điểm 
 • ISO 29770 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày cho các sản phẩm cách nhiệt sàn nổi 
 • ISO 29771 Vật liệu cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hàm lượng hữu cơ 
 • ISO 29803 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định khả năng chịu tác động của hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS) 
 • ISO 29804 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo của chất kết dính và của lớp nền với vật liệu cách nhiệt 
 • ISO 29805 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định các tính chất cơ học của lưới sợi thủy tinh 

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định thiết bị và quy trình xác định điện trở kéo của hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS), được cố định cơ học hoặc cố định cơ học và liên kết. Phương pháp được mô tả được gọi là “thử nghiệm khối bọt”.

CHÚ THÍCH: Thử nghiệm này không nhằm mục đích đo điện trở kéo của ETICS đối với chất nền.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.
ISO 3251, Sơn, vecni và chất dẻo - Xác định hàm lượng chất không bay hơi
ISO 3386-1, Vật liệu polyme, tính linh hoạt của tế bào - Xác định các đặc trưng ứng suất-biến dạng khi nén - Phần 1: Vật liệu mật độ thấp
ISO 3451-1, Chất dẻo - Xác định tro - Phần 1: Phương pháp chung
ISO 9229, Cách nhiệt - Từ vựng
ISO 29465, Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định chiều dài và chiều rộng
ISO 29466, Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày
ISO 29470, Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định tỷ trọng biểu kiến
ISO 29765, Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo vuông góc với các bề mặt
EN 206-1, Bê tông - Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật, hiệu suất, sản xuất và sự phù hợp
EN 1015-1, Phương pháp thử đối với vữa xây - Phần 1: Xác định sự phân bố cỡ hạt (bằng phân tích sàng)
EN 13499, Sản phẩm cách nhiệt cho các tòa nhà - Hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS) dựa trên polystyrene mở rộng - Đặc điểm kỹ thuật


 

Preview tiêu chuẩn

Để xem được bản full tiêu chuẩn ISO 12968:2010, quý khách có thể đăng ký thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199.

ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia!

Bài viết liên quan