0976.389.199
ISO 16537: 2012 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hành vi cắt

ISO 16537: 2012 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hành vi cắt

TIÊU CHUẨN NÀY ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC NHẬN CUỐI CÙNG TRONG NĂM 2017. VÌ PHIÊN BẢN NÀY VẪN CÒN HIỆU LỰC.

Tiêu chuẩn ISO 16537 do Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 163, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng, Tiểu ban SC 1, Phương pháp thử và đo.

ISO 16537 bao gồm EN 12090 ban đầu do Ủy ban kỹ thuật CEN/TC 88 “Vật liệu và sản phẩm cách nhiệt” soạn thảo, với các điều khoản sau được sửa đổi để phản ánh các điều kiện của các nước nhiệt đới:
- Điều 6.4: Điều hòa mẫu thử;
- Điều 7.1: Điều kiện thử nghiệm; và
- Khoản 10: Báo cáo thử nghiệm.

Giới thiệu

ISO 16537 là một trong một loạt các Tiêu chuẩn hiện hành của Châu Âu về các phương pháp thử đã được ISO thông qua. Nhóm tiêu chuẩn quốc tế này bao gồm nhóm các tiêu chuẩn có liên quan với nhau sau đây:

 • ISO 12344 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định ứng xử uốn - EN 12089
 • ISO 12968 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định khả năng chịu kéo của hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS) (thử nghiệm khối bọt) - EN 13495
 • ISO 29465 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định chiều dài và chiều rộng - EN 822
 • ISO 29466 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày - EN 823
 • ISO 29467 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ vuông góc - EN 824
 • ISO 29468 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ phẳng - EN 825
 • ISO 29469 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hành vi nén - EN 826
 • ISO 29470 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định tỷ trọng biểu kiến ​​- EN 1602
 • ISO 29471 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ ổn định kích thước trong điều kiện phòng thí nghiệm bình thường không đổi (23 độ C / độ ẩm tương đối 50%) - EN 1603
 • ISO 29472 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ ổn định kích thước trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm quy định - EN 1604
 • ISO 29764 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ biến dạng trong điều kiện nhiệt độ và tải trọng nén quy định - EN 1605
 • ISO 29765 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo vuông góc với các mặt - EN 1607
 • ISO 29766 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo song song với các bề mặt - EN 1608
 • ISO 29767 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước ngắn hạn bằng cách ngâm từng phần - EN 1609
 • ISO 29768 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định kích thước tuyến tính của mẫu thử - EN 12085
 • ISO 29769 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hành vi dưới tải trọng điểm - EN 12430
 • ISO 29770 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ dày cho các sản phẩm cách nhiệt sàn nổi - EN 12431
 • ISO 29771 Vật liệu cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hàm lượng hữu cơ - EN 13820
 • ISO 29803 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định khả năng chịu tác động của hệ thống composite cách nhiệt bên ngoài (ETICS) - EN 13497
 • ISO 29804 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ bền kéo của chất kết dính và của lớp nền với vật liệu cách nhiệt - EN 13494
 • ISO 29805 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định các tính chất cơ học của lưới sợi thủy tinh - EN 13496
 • ISO 16534 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ rão do nén - EN 1606
 • ISO 16535 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước lâu dài bằng cách ngâm - EN 12087
 • ISO 16536 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước lâu dài bằng khuếch tán - EN 12088
 • ISO 16537 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định ứng xử cắt - EN 12090
 • ISO 16546 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định khả năng chịu đóng băng - EN 12091
 • ISO 16544 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng trong tòa nhà - Điều hòa ở trạng thái cân bằng độ ẩm trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm quy định - EN 12429
 • ISO 16545 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hành vi khi tải theo chu kỳ - EN 13793

Một nhóm khác của các Tiêu chuẩn Châu Âu hiện hành về các phương pháp thử nghiệm đối với các sản phẩm được sử dụng để cách nhiệt thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp bao gồm nhóm các Tiêu chuẩn quốc tế có liên quan với nhau sau đây:

 • ISO 12623 Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định độ hấp thụ nước trong thời gian ngắn bằng cách ngâm từng phần của vật liệu cách nhiệt đường ống đúc sẵn - EN 13472
 • ISO 12624 Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định lượng vết của clorua hòa tan trong nước, florua, silicat, ion natri và pH - EN 13468
 • ISO 12628 Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định kích thước, độ vuông góc và độ tuyến tính của vật liệu cách nhiệt đường ống đúc sẵn - EN 13467
 • ISO 12629 Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định đặc tính truyền hơi nước của vật liệu cách nhiệt đường ống đúc sẵn - EN 13469

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định thiết bị và quy trình xác định ứng xử cắt. Nó được áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt.

CHÚ THÍCH: Các phép thử mô tả trong tiêu chuẩn này không xác định đặc tính cắt đơn thuần, mà đo tác động của việc tác dụng hai lực song song ngược chiều lên các mặt chính của mẫu thử. Tuy nhiên, thử nghiệm được gọi là "cắt" trong văn bản này theo quy ước. Việc tác dụng một lực theo phương tiếp tuyến lên bề mặt chính của mẫu thử được coi là đại diện chặt chẽ hơn ứng suất đặt lên các sản phẩm cách nhiệt trong nhiều ứng dụng xây dựng, đặc biệt là tường, so với các phương pháp đo hiệu suất cắt khác, ví dụ: các bài kiểm tra uốn.

2 Tài liệu tham khảo

Tài liệu viện dẫn sau là không thể thiếu cho việc áp dụng tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 29768, Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định kích thước tuyến tính của mẫu thử

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các định nghĩa sau được áp dụng.
3.1
sức chống cắt
τ
Tỷ số giữa lực lớn nhất tác dụng lên sản phẩm, lực này sẽ gây ra sự đứt gãy dọc theo mặt phẳng song song với hướng của lực tác dụng, với diện tích của mặt phẳng mà lực tác dụng
3.2
mô đun cắt
NS
ứng suất cắt chia cho biến dạng tương đối tương ứng dưới giới hạn tỷ lệ, khi mối quan hệ là tuyến tính

 

Để xem được bản full tiêu chuẩn ISO 16537: 2012, quý khách có thể đăng ký thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199.

ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia!

Bài viết liên quan