0976.389.199
Khóa đào tạo nhận thức và Đánh giá viên nội bộ HTQL Trách nhiệm XH SA 8000:2014 / SA 8000:2014 Awareness and Internal Auditor

Khóa đào tạo nhận thức và Đánh giá viên nội bộ HTQL Trách nhiệm XH SA 8000:2014 / SA 8000:2014 Awareness and Internal Auditor

Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa đào tạo SA 8000:2014 được thiết kế để giúp bạn đạt được một trong những Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội được công nhận rộng rãi nhất trên toàn thế giới - trao cho nhân viên vai trò và trách nhiệm được xác định rõ ràng.

Mục tiêu của khóa học này là xem xét cấu trúc và các yêu cầu cơ bản của SA 8000: 2014 & cho phép nhân viên công ty lập kế hoạch & thực hiện đánh giá nội bộ để nâng cao hiệu quả của SA 8000: 2014, gia tăng giá trị cho tổ chức. Nó cũng giúp mọi người có cơ hội nâng cao kỹ năng đánh giá của họ và chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn.

SA 8000: 2014 là một Tiêu chuẩn đang được công nhận trên toàn cầu. Người mua và người tiêu dùng ngày nay chọn sử dụng sản phẩm được chế biến tại nhà máy hoặc kinh doanh với một Công ty chưa khai thác nhân lực của mình.

Việc hiểu rõ các yêu cầu của SA 8000:2014 và thực hiện tương tự tại nơi làm việc đã đảm bảo mối quan hệ lành mạnh giữa cấp quản lý và người lao động. Các công ty có Chính sách nguồn nhân lực mạnh mẽ, các công ty muốn hợp tác kinh doanh với các công ty toàn cầu và các công ty muốn có sự công nhận chính thức về trách nhiệm xã hội của họ chọn có Chứng nhận SA 8000: 2014.

Đối tượng tham dự

Chúng tôi khuyến nghị các nhân viên liên quan đến những công việc dưới đây tham dự khóa học này:

  • hoạch định chính sách Nguồn nhân lực
  • Nhà cung cấp / nhân lực Lựa chọn nhà thầu
  • Đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến hoạt động xã hội của nơi làm việc.

Chương trình đào tạo

Mục đích của khóa đào tạo này là làm cho các đại biểu hiểu được sự cần thiết của Quản lý trách nhiệm xã hội tại nơi làm việc và các yêu cầu của Tiêu chuẩn SA 8000:2014.

Kết quả khóa học

  • Hiểu rõ các yêu cầu của SA 8000: 2014.
  • Lập kế hoạch, thực hiện và xác minh các yêu cầu của SA 8000: 2014.
  • Cho phép ban quản lý áp dụng các phương pháp hay nhất để đảm bảo Trách nhiệm giải trình xã hội và do đó có cam kết kinh doanh bền vững.

Điều kiện tiên quyết

Khuyến nghị các học viên đã có kiến ​​thức về các chính sách nhân sự liên quan đến nhân sự tại nơi làm việc sẽ mang lại lợi ích cho đại biểu trong quá trình thực hiện khóa học.

Đặt lịch đào tạo >>

icon zalo
ajax-loader