0976.389.199
Khóa Đào Tạo Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thông Tin (ISMS): Chuyên gia nội bộ ISO/IEC 27001:2013

Khóa Đào Tạo Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thông Tin (ISMS): Chuyên gia nội bộ ISO/IEC 27001:2013

Trong khóa học này, chuyên gia của chúng tôi sẽ hướng dẫn phương pháp hoạch định, thực hiện và báo cáo đánh giá ISMS trong một tổ chức đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013.

Bạn đã có hiểu biết tốt về yêu cầu của tiêu chuẩn hiện hành? Chuyên gia đào tạo của chúng tôi sẽ mở rộng dựa trên kiến thức sẵn có để phát triển kỹ năng và tri thức chuyên môn để tiến hành đánh giá nội bộ.

Chúng tôi sẽ đưa ra phương pháp giúp bạn quản lý toàn bộ quá trình từ khi bắt đầu đánh giá đến khâu báo cáo về đánh giá và tiến hành theo dõi hệ thống.

Đẩy nhanh tiến độ học tập thông qua việc kết hợp cân bằng giữa lý thuyết và hoạt động thực tiễn, giúp áp dụng kiến thức một cách hiệu quả trong quá trình đánh giá.

Đối tượng của khóa học này?

Khóa học dành cho những người tham gia thực hiện đánh giá nội bộ của ISMS phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 trong tổ chức.

Vai trò công việc và đội ngũ đề xuất tham dự bao gồm:

 • Giám đốc quản trị an toàn thông tin
 • Giám đốc bảo mật doanh nghiệp và CNTT
 • Giám đốc quản trị doanh nghiệp
 • Giám đốc quản trị rủi ro và tuân thủ
 • Tư vấn an toàn thông tin

Điều kiện tiên quyết:

Hiểu rõ tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 hoạt động thế nào. Nếu chưa, chúng tôi khuyến khích bạn nên tham dự Khóa đào tạo Nhận thức chung về ISO/IEC 27001:2013Hướng dẫn áp dụng ISO/IEC 27001:2013 của ISOCERT.

Nội dung của khóa học?

 • Nguyên tắc của sự phù hợp trong đánh giá theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013
 • Khái niệm hoạt động đánh giá
 • Phương pháp tiến hành đánh giá
 • Phương pháp chuẩn bị hoạt động đánh giá 
 • Phương pháp thực hiện  hoạt động đánh giá
 • Phương pháp chuẩn bị và báo cáo đánh giá
 • Phương pháp  hoàn thành đánh giá 
 • Phương pháp  thực hiện và theo dõi đánh giá

Lợi ích đạt được?

 • Giúp công ty củng cố quá trình và nguồn lực nội bộ cho phép tiến hành đánh giá riêng ISMS nhằm xác định rõ và đưa ra cải tiến phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013
 • Đánh giá thành công sẽ cải tiến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của tổ chức để đáp ứng thị trường và nhu cầu quản trị doanh nghiệp

Liên hệ đặt lịch đào tạo >

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO/IEC 27001:2013

 • Học cách hoạch định, thực hiện và báo cáo đánh giá về hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) trong tổ chức
 • Đánh giá việc tuân thủ ISMS với ISO/IEC 27001:2013

ĐĂNG KÝ NGAY

icon zalo
ajax-loader