0976.389.199
Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 22301:2019 / ISO 22301:2019 Awareness and Internal Auditor

Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 22301:2019 / ISO 22301:2019 Awareness and Internal Auditor

Dự kiến cho tình huống bất ngờ với khóa học An toàn xã hội - Hệ thống quản lý Kinh doanh liên tục - Điều kiện cần thiết theo ISO 22301, thay thế BS 25999, là tiêu chuẩn Anh đầu tiên trên thế giới cho Quản lý Kinh doanh liên tục. Bạn có thể thực hành ngay Hệ Thống Quản Lý Kinh Doanh Liên Tục mạnh mẽ (Business Continuity Management System - BCMS) để đối phó với những trường hợp khó khăn nhất và đạt thành công trước các mối nguy.

Bất kỳ tổ chức trong lĩnh vực nào cũng có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết cực đoan, khủng bố, hư hỏng hệ thống CNTT, nhân viên ốm đau và nhiều sự cố ngoài ý muốn, làm công việc rơi vào bế tắc. Làm việc với chúng tôi để bảo vệ người lao động và danh tiếng, giảm thiểu sự gián đoạn và tối đa hóa thời gian phục hồi với ISO 22301. Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 22301 giúp thiết lập  kế hoạch thực tế giảm bớt tác động bất lợi của hầu hết các tình huống. Chúng tôi có thể hướng dẫn thông qua phân tích tác động kinh doanh (BIA) để xác định các khu vực tới hạn trong hoạt động – tạo lòng tin cho các bên liên quan nhằm chủ động bảo vệ doanh nghiệp.

Phạm vi khóa học bao gồm mọi khía cạnh của sự liên tục trong kinh doanh và đưa ra tại cơ sở hoặc thông qua một chương trình công cộng và giáo viên phục vụ tất cả mọi người từ người mới bắt đầu cho tới đánh giá viên có kinh nghiệm.

Đánh giá viên Nội bộ Tiêu chuẩn ISO 22301 Quản lý Kinh doanh Liên tục

Trở thành chuyên gia đánh gia về tính liên tục trong kinh doanh thông qua khóa huấn luyện chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22301. Tiếp tục cập nhật sự phát triển mới nhất về quản lý kinh doanh liên tục và đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ ISO 22301.

Tìm hiểu làm thế nào để hoàn thành mỗi giai đoạn trong quá trình đánh giá, thông qua nhận thức ISO 22301 trong tình huống cuộc đánh giá. Xác định các khía cạnh cần cải tiến nhằm đạt được hệ thống quản lý kinh doanh liên tục hiệu quả theo thực hành tốt nhất. Xây dựng sự tin cậy các chức năng chủ chốt được bảo vệ trong gián đoạn kinh doanh thông qua đánh giá hiệu lực hệ thống quản lý kinh doanh liên tục.

Đối tượng tham dự

 • Tư vấn viên và trưởng bộ phận kinh doanh liên tục
 • Đánh giá viên hệ thống quản lý muốn đánh giá tiêu chuẩn ISO 22301
 • Bất kỳ ai muốn duy trì chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22301
 • Bất kỳ ai mong muốn cải tiến tính liên tục trong kinh doanh tại doanh nghiệp

Kết quả đầu ra

 • Phạm vi và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22301 trong tình huống đánh giá
 • Làm sao để quản lý mỗi giai đoạn trong quá trình đánh giá
 • Hoạch định, tiến hành và báo cáo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22301
 • Khuyến nghị cải tiến hệ thống quản lý kinh doanh liên tục

Lợi ích đạt được

 • Chuyên gia đánh giá nội bộ tiêu chuẩn theo ISO 22301 được chứng nhận trong doanh nghiệp 
 • Tự tin duy trì chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22301
 • Quản lý kinh doanh liên tục hiệu quả trong giai đoạn gián đoạn kinh doanh
 • Tăng danh tiếng và sự tin cậy của khách hàng

Liên hệ đặt lịch đào tạo >

Khóa Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22301

 • Tìm hiểu phương pháp hoàn thành mỗi giai đoạn trong quá trình đánh giá nội bộ
 • Trở thành chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục

 

icon zalo
ajax-loader