0976.389.199
Khóa đào tạo Thực hiện Hệ thống Quản lý Kinh doanh Liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301

Khóa đào tạo Thực hiện Hệ thống Quản lý Kinh doanh Liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301

Thực hiện Hệ thống Quản lý Kinh doanh Liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301

Mang đến thực hành quản lý kinh doanh liên tục tốt nhất cho tổ chức thông qua khóa huấn luyện Thực hiện tiêu chuẩn ISO 22301. Tìm hiểu cách thiết lập hệ thống quản lý kinh doanh liên tục trong tổ chức, làm rõ vai trò và trách nhiệm trong quá trình gián đoạn kinh doanh. 

Với tiêu chuẩn ISO 22301 bạn có thể xác định và bảo vệ các chức năng kinh doanh chủ chốt, xây dựng sự phục hồi và năng lực tiếp tục vận hành trong tình huống bất ngờ. Bạn có thể giảm thiểu việc ngừng họat động, tăng cường thời gian phục hồi và tái đảm bảo khách hàng thông qua hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22301.

Đối tượng tham dự

 • Tư vấn viên và trưởng phòng kinh doanh liên tục
 • Tư vấn viên và trưởng phòng rủi ro, an ninh thông tin, công nghệ thông tin (IT) và trưởng phòng vận hành
 • Bất kỳ ai muốn áp dụng tiêu chuẩn ISO 22301 vào tổ chức

Kết quả đầu ra

 • Hiểu đúng về thực hành quản lý kinh doanh liên tục
 • Thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện hệ thống quản lý kinh doanh liên tục
 • Thiết lập chính sách kinh doanh liên tục, các mục tiêu và quá trình 
 • Hiểu làm thế nào để đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22301 và chuẩn bị cho chứng nhận

Lợi ích đạt được

 • Bảo vệ doanh nghiệp trước, trong và sau khi gián đoạn
 • Tự tin hệ thống quản lý doanh nghiệp liên tục hiệu quả
 • Sự tin cậy từ nhân viên và khách hàng khi đạt được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22301
 • Danh tiếng tăng lên với chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế.

Liên hệ đặt lịch đào tạo >

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng quản lý kinh doanh liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301  >

 • Tìm hiểu phương pháp thiết lập hệ thống quản lý kinh doanh liên tục cho tổ chức
 • Áp dụng chuẩn mực thực hành về kinh doanh liên tục vào tổ chức

Tìm hiểu thêm >>

icon zalo
ajax-loader