0976.389.199
Mẫu giấy chứng nhận ISO 14001

Mẫu giấy chứng nhận ISO 14001

Khi gõ cụm từ "Mẫu giấy chứng nhận ISO 14001" trên Google, sẽ có khoảng hơn 100.000 kết quả xuất hiện trong chưa đầy 1 phút. Trong đó các hình ảnh gợi ý ra là khác nhau về mẫu giấy này. Điều này khiến cho doanh nghiệp khi muốn xem mẫu giấy chứng nhận ISO 14001 hợp pháp không khỏi hoang mang và không biết mẫu giấy nào mới là mẫu giấy được công nhận, mẫu giấy nào là giả. Để giúp doanh nghiệp bạn trong việc này, chúng tôi xin chia sẻ về mẫu giấy chứng nhận hợp pháp của tổ chức chứng nhận được cấp phép hoạt động hiện nay trong bài viết.

Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 thì các doanh nghiệp sẽ tiến hành đăng ký đánh giá chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001. Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có thắc mắc rằng giấy chứng nhận ISO 14001 đạt chuẩn nhìn như thế nào?

Thông tin cơ bản trên giấy chứng nhận ISO 14001 là gì? Với mỗi tổ chức chứng nhận thì mẫu giấy chứng nhận ISO 14001 là khác nhau. Nhưng hầu hết các giấy chứng nhận ISO 14001 đều có giá trị như nhau và đều có các thông tin sau:

1. Logo và tên của Tổ chức cấp chứng nhận ISO 14001. Ví dụ: ISOCERT - Hài Hòa Cùng Thịnh Vượng.

2. Thông tin doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận ISO 14001.

3. Tiêu chuẩn đạt chứng nhận ISO: Chứng nhận ISO 14001:2015.

4. Phạm vi chứng nhận (lĩnh vực của doanh nghiệp).

5. Mã số chứng nhận; Ngày cấp chứng nhận; Ngày hết hạn.

6. Dấu chứng nhận ISO 14001.

7. Các thông tin khác cần thiết.

Mẫu giấy chứng nhận ISO 14001 cho doanh nghiệp 2015

Mẫu giấy chứng nhận ISO 14001:2015 quản lý môi trường

Dưới đây là danh sách một số giấy chứng nhận ISO 14001 do tổ chức chứng nhận giám định quốc tế ISOCERT cấp cho các doanh nghiệp:

ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 14001 cho công ty TNHH thép SMC:

Mẫu giấy chứng nhận ISO 14001 của ISOCERT cấp cho SMC - tiếng Việt

Mẫu giấy chứng nhận ISO 14001 của ISOCERT cấp cho SMC - tiếng Anh

 

ISOCERT cấp chứng nhận cho Chi nhánh công ty Cổ phần thương mại - xây dựng Đa Lộc - Nhà máy xử lý rác Định Quán:

 

Mẫu giấy chứng nhận ISO 14001 ISOCERT cấp cho công ty Cổ phần thương mại - xây dựng Đa Lộc - tiếng Việt

Mẫu giấy chứng nhận ISO 14001 ISOCERT cấp cho công ty Cổ phần thương mại - xây dựng Đa Lộc - tiếng Anh

 

ISOCERT cấp chứng nhận ISO 14001 cho công ty TNHH POWERCHINA Việt Nam:

mẫu giấy chứng nhận iso 14001

giấy chứng nhận iso 14001

ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 14001 cho công ty cổ phần Nicotex Nam Thái Dương

giấy chứng nhận iso 14001-2015

ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 14001 cho công ty cổ phần Nicotex Nam Thái Dương

 

 

ISOCERT cấp chứng nhận ISO 14001 cho công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem

chứng nhận iso 14001

Công ty TNHH một thành viên dịch vụ vệ sinh TRUNG HIẾU đạt chứng nhận ISO 14001

Công ty TNHH một thành viên dịch vụ vệ sinh TRUNG HIẾU đạt chứng nhận ISO 14001

Công ty TNHH UTRACON Việt Nam đạt chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001:

Công ty Cổ phần cao su Sa Thầy áp dụng thành công và đạt được chứng nhận ISO 14001:2015:

chứng nhận ISO 14001:2015

Tổ chức cấp giấy chứng nhận ISO 14001 uy tín hiện nay

- ISOCERT là tổ chức chứng nhận quốc tế chuyên cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 14001. ISOCERT được tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp phép theo Nghị định 107-2016 NĐ/CP và được văn phòng công nhận chất lượng (BoA) - Thuộc Bộ khoa học công nghệ công nhận theo quyết định số 455.2019/QĐ-VPCNCL và được cấp số VICAS 067.

-   Qua đó, ISOCERT có đầy đủ năng lực pháp lý để thực hiện các hoạt động chứng nhận và giám định quốc tế. Thấu hiểu được  vai trò quan trọng, xu thế thời đại cũng như luôn quan tâm lắng nghe từ phía khách hàng. Chúng tôi luôn hướng tới giải pháp, thủ tục trọn gói, giá thành hợp lý hướng tới "Hài Hòa Cùng Thịnh Vượng". 

Mọi thông tin về dịch vụ chứng nhận ISO 14001 quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0976.389.199

"ISOCERT HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG"

Tin tức liên quan