Nha khoa

Nha khoa

Tiêu chuẩn Quốc tế

Các uỷ ban của ISO nghiên cứu và xây dựng các tiêu chuẩn liên quan đến Nha khoa

ISO / TC 106 Nha khoa

Tiêu chuẩn hóa trong chăm sóc sức khỏe răng miệng bao gồm:

 

  • thuật ngữ và định nghĩa;
  • các yêu cầu về hiệu suất, an toàn và đặc điểm kỹ thuật của các sản phẩm nha khoa;
  • các phương pháp kiểm tra trong phòng thí nghiệm có liên quan về mặt lâm sàng, tất cả đều góp phần cải thiện sức khỏe toàn cầu.
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader