0976.389.199
Nhận thức về Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục theo ISO 21001

Nhận thức về Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục theo ISO 21001

Tìm hiểu về quy trình quản lí chất lượng trong các tổ chức giáo dục và vì sao chứng nhận ISO 21001 sẽ mang lại kết quả tốt cho doanh nghiệp của bạn.

Quản lý hệ thống tổ chức giáo dục theo tiêu chuẩn ISO 21001 là gì?

ISO 21001 cung cấp một công cụ quản lý chung cho các tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục có khả năng đáp ứng các nhu cầu và yêu cầu của người học và các khách hàng khác. Đây là tiêu chuẩn hệ thống quản lý độc lập, phù hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác (chẳng hạn như ISO 9001, ISO 14001, v.v.) thông qua việc áp dụng cấu trúc cấp cao của ISO.

ISO 21001 tập trung vào sự tương tác cụ thể giữa một tổ chức giáo dục, người học, khách hàng và các bên quan tâm có liên quan khác. Nó chỉ rõ các yêu cầu đối với Hệ thống Quản lý Tổ chức Giáo dục (EOMS) khi một tổ chức đó:

 • Cần chứng minh khả năng cung cấp, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng kiến thức một cách nhất quán đồng thời tuân thủ các yêu cầu luật định và quy định hiện hành
 • Nhằm mục đích nâng cao sự hài lòng của người học, khách hàng khác và nhân viên thông qua việc áp dụng hiệu quả EOMS của nó, bao gồm các quy trình cải tiến hệ thống

Lợi ích của Quản lý hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 21001 là gì?

Trên khắp thế giới, chất lượng giáo dục thay đổi đáng kể. Điều này có nghĩa là trong một số trường hợp, người học không nhận được trình độ giáo dục tốt nhất hiện có. Là một Hệ thống Quản lý Tổ chức Giáo dục (EOMS), ISO 21001 cố gắng giải quyết vấn đề này. Để làm như vậy, nó nhấn mạnh một số khái niệm liên quan đến thực tiễn tốt nhất về quản lý giáo dục như:

 • Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào giảng viên/giáo viên được đào tạo
 • Phương pháp tiếp cận lấy người học làm trung tâm được coi trọng
 • Các nguồn lực và cơ sở vật chất tốt được cung cấp
 • Chương trình học và tài liệu phù hợp với người học
 • Hỗ trợ gia đình và xã hội được cung cấp
 • Thiết kế phân biệt giới tính được kết hợp
 • Môi trường học tập an toàn và thuận lợi

Quản lý Tổ chức giáo dục đối với doanh nghiệp nhỏ

Chứng nhận ISO 21001 phù hợp với các công ty ở mọi quy mô và chúng tôi có thể giúp bạn vượt qua những thử thách mà các công ty nhỏ phải đối mặt. 

Tìm hiểu thêm về ISO 21001 đối với các doanh nghiệp nhỏ >


Các khóa đào tạo để bạn bắt đầu với ISO 21001

ISO 21001 về Hệ thống quản lý Tổ chức giáo dục (EOMS) được thiết kế cho các tổ chức ở mọi quy mô và lĩnh vực. Và khóa học của chúng tôi được thiết kế cho mọi mức độ kinh nghiệm của cả hai loại hình đào tạo cho doanh nghiệp và đào tạo năng lực cá nhân.

Xem tất cả khóa đào tạo về ISO 21001 >


Tại sao nên làm việc với ISOCERT?

 • Sứ mệnh của ISOCERT đóng góp vào sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp vì lợi ích quốc gia
 • ISOCERT – Thương hiệu của lòng tin: Từ Lòng tin – Trust, như bao nhiêu từ ngữ khác, đều có ý nghĩa khác nhau, như một biểu đổ Venn. Đối với chúng tôi (ISOCERT), lòng tin là một trách nhiệm thiêng liêng. Là một trong các tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3), công việc hàng ngày của chúng tôi là đánh giá hoặc giám định về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mang lại giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ của khách hàng thì niềm tin càng trở lên quan trọng. 

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

 • Logo ISOCERT biểu tượng của sự "hài hòa cùng thịnh vượng" 

Tìm hiểu thêm về ISOCERT >


Bước kế tiếp

Cho dù Doanh nghiệp đang bắt đầu quá trình chứng nhận hay mong muốn chuyển đổi, chỉ cần thảo luận về các phương án của doanh nghiệp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để được hướng dẫn.

YÊU CẦU BÁO GIÁ > 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin qua số điện thoại:

Số điên thoại: 0976 389 199

Email: contacts@isocert.org.vn >

Tin tức liên quan