0976.389.199
Quang học và quang tử

Quang học và quang tử

Các uỷ ban của ISO nghiên cứu và xây dựng các tiêu chuẩn liên quan đến Quang học và quang tử

ISO/TC 172 Quang học và quang tử

Tiêu chuẩn hóa thuật ngữ, yêu cầu, hướng dẫn và phương pháp thử nghiệm trong lĩnh vực quang học và quang tử. Bao gồm các hệ thống, thiết bị, dụng cụ, quang học nhãn khoa hoàn chỉnh, các linh kiện liên quan đến quang học và quang tử, các thiết bị phụ trợ và phụ kiện, cũng như vật liệu hỗ trợ. Quang học và quang tử được sử dụng với ý nghĩa là tạo ra, xử lý và phát hiện bức xạ quang học bao gồm cả xử lý tín hiệu.

ISO/TC 36 Lĩnh vực quay phim

Tiêu chuẩn hóa cho các hạng mục cụ thể trong lĩnh vực quay phim, xây dựng các định nghĩa, kích thước, phương pháp đo, thử nghiệm, và các đặc tính hoạt động liên quan đến vật liệu và thiết bị được sử dụng trong chụp ảnh, chuyển động im lặng và âm thanh; trong việc ghi âm và tái tạo âm thanh; trong việc lắp đặt và các đặc điểm của thiết bị chiếu và tái tạo âm thanh; trong phòng thí nghiệm làm việc; và trong các tiêu chuẩn liên quan đến phim âm thanh và hình ảnh được sử dụng trong truyền hình.

ISO/TC 42 Nhiếp ảnh

Uỷ ban ISO / TC 42 Tiêu chuẩn hóa chủ yếu trong lĩnh vực ảnh tĩnh - hóa học và điện tử,

định nghĩa cho các hệ thống ảnh tĩnh; phương pháp đo lường, thử nghiệm, đánh giá, đóng gói, ghi nhãn, xác định và phân loại kích thước, tính chất vật lý và đặc tính hoạt động của phương tiện, vật liệu và thiết bị được sử dụng trong hóa học và điện tử ảnh tĩnh; thông số kỹ thuật và khuyến nghị về các đặc điểm logic và vật lý, thực hành, định dạng giao diện và siêu dữ liệu cho các hệ thống chụp, xử lý và đầu ra ảnh tĩnh; và các phương pháp, phép đo, thông số kỹ thuật và các thực hành được khuyến nghị để lưu trữ, tính lâu dài, tính toàn vẹn và bảo mật của vật liệu và phương tiện hình ảnh cũng như việc xử lý vật liệu hình ảnh.

ISO/TC 94 An toàn cá nhân - Thiết bị bảo vệ cá nhân

Tiêu chuẩn hóa hoạt động của thiết bị bảo vệ cá nhân được thiết kế để bảo vệ người mặc chống lại tất cả các mối nguy hiểm có thể xảy ra, bao gồm: Thiết bị bảo vệ đường hô hấp, Bảo vệ mắt và mặt, Thiết bị cá nhân để bảo vệ chống ngã, Bảo vệ chân, Quần áo bảo hộ, Thiết bị cá nhân của lính cứu hỏa, Bảo vệ đầu,...

IEC/TC 86 sợi quang cho viễn thông

Để chuẩn bị các tiêu chuẩn cho hệ thống cáp quang, mô-đun, thiết bị và thành phần chủ yếu để sử dụng với thiết bị thông tin liên lạc. Hoạt động này bao gồm thuật ngữ, đặc điểm, các thử nghiệm liên quan, phương pháp hiệu chuẩn và đo lường, giao diện chức năng, các yêu cầu về quang học, môi trường và cơ học để đảm bảo hiệu suất hệ thống đáng tin cậy.