0976.389.199
So sánh ISO 14001:2004 và ISO 14001:2015 - Sự khác biệt chính

So sánh ISO 14001:2004 và ISO 14001:2015 - Sự khác biệt chính

So sánh ISO 14001:2004 và ISO 14001:2015 giúp doanh nghiệp có thể thấy được sự khác biệt giữa 2 phiên bản này. ISO 14001:2015 là phiên bản mới nhất về hệ thống quản lý an toàn môi trường. Phân biệt sự khác nhau giữa ISO 14001:2004 và ISO 14001:2015 là điều mà các tổ chức, đơn vị cần nắm rõ để vận hành sao cho phù hợp trong hệ thống quản lý môi trường. Vậy giữa hai phiên bản này có sự khác biệt nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của ISOCERT nhé.

So sánh ISO 14001:2004 và ISO 14001:2015

So sánh cấu trúc của ISO 14001:2004 và ISO 14001:2015

So sánh ISO 14001:2004 và ISO 14001:2015 trước tiên chúng ta sẽ thấy sự cập nhật về cấu trúc. Một trong những thay đổi lớn trong phiên bản mới nhất của ISO 14001:2015 so với ISO 14001 phiên bản 2004 chính là sự thay đổi cấu trúc của tiêu chuẩn. ISO 14001:2015 được xây dựng dựa trên cấu trúc HLS. Đây là cấu trúc cao cấp nhất và là điển hình cho tất cả các tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý tương tự như ISO 9001, ISO 22000…

Nếu phiên bản cũ ISO 14001:2004 tương đương với TCVN ISO 14001:2005 có 20 định nghĩa và thuật ngữ thì phiên bản mới ISO 14001:2015 có đến 34 thuật ngữ và định nghĩa. Cấu trúc của ISO 14001:2015 có 10 điều khoản, bao gồm:

  • Phạm vi
  • Tài liệu viện dẫn
  • Thuật ngữ và định nghĩa
  • Bối cảnh của Tổ chức
  • Lãnh đạo
  • Kế hoạch
  • Hỗ trợ
  • Hoạt động
  • Đánh giá hiệu suất
  • Cải tiến

So sánh cấu trúc của ISO 14001:2004 và ISO 14001:2015

Bối cảnh tổ chức giữa 2 phiên bản

Các doanh nghiệp bây giờ muốn thành công thì đều cần tính đến việc xây dựng tổ chức một cách có hệ thống. Bối cảnh tổ chức có thể được coi là môi trường mà doanh nghiệp của bạn hoạt động. Tiêu chuẩn ISO 14001 mới yêu cầu bạn hiểu bối cảnh bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến các mục tiêu môi trường của đơn vị.

Điều này cho phép các tổ chức hiểu rõ hơn về các rủi ro cũng như cơ hội mà doanh nghiệp có thể gặp phải và đề xuất các biện pháp giúp phòng ngừa rủi ro và tối đa hóa cơ hội nhằm hỗ trợ hiệu quả hoạt động môi trường.

Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 yêu cầu về sự hiểu biết về nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan.

Thực tế cho thấy các bên quan tâm sẽ có tác động đến hệ thống quản lý môi trường của tổ chức như thế nào nếu nhu cầu và mong đợi của họ không được đáp ứng.

Do vậy, nắm rõ được các mong đợi và yêu cầu từ các bên quan tâm giúp doanh nghiệp sẽ chủ động việc kinh doanh, sản xuất sản phẩm của mình phù hợp mà không ảnh hưởng đến hệ thống quản lý môi trường.

Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm iso 14001:2004 và iso 14001:2015

Lãnh đạo và cam kết của ISO 14001:2015 so với 2004

So sánh ISO 14001:2004 và ISO 14001:2015 về khía cạnh lãnh đạo và cam kết: Trong phiên bản ISO 14001:2015, lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý môi trường bằng cách chịu trách nhiệm giải trình về tính hiệu lực của EMS. So với phiên bản cũ ISO 14001:2004 thì trách nhiệm này thuộc về đại diện lãnh đạo.

Để chứng minh sự lãnh đạo và cam kết trong ISO 14001:2015, lãnh đạo phải phân công trách nhiệm cụ thể liên quan đến hệ thống quản lý môi trường. Theo đó, lãnh đạo cao nhất phải trực tiếp định hướng cho EMS hoặc tham gia vào EMS. Lãnh đạo cao nhất có thể giao trách nhiệm cho người khác nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm để đảm bảo các hoạt động được thực hiện sao cho phù hợp.

Lập kế hoạch rủi ro giữa 2 phiên bản ISO 14001

Trong tiêu chuẩn ISO 14001:2015, khi hoạch định kế hoạch EMS, tổ chức cần xác định được rủi ro và cơ hội liên quan đến các khía cạnh môi trường cũng như các vấn đề bên ngoài, bên trong doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, các nghĩa vụ cần tuân thủ qua đó đưa ra được kế hoạch chi tiết cho hệ thống quản lý môi trường của mình.

Lập kế hoạch rủi ro giữa 2 phiên bản ISO 14001

Hành động phòng ngừa ISO 14001:2015 và 2004

Hành động phòng ngừa trong ISO 14001:2015 là hành động nhằm loại bỏ những yếu tố, nguyên nhân của sự không phù hợp còn tiềm ẩn hoặc các tình huống không mong muốn còn tồn tại trong hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp. 

Quy trình hành động phòng ngừa trong ISO 14001:2015 đó là việc xác định nguyên nhân của sự không phù hợp và thiết lập các hành động loại bỏ.

Hiệu suất môi trường giữa 2 phiên bản

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 hiện nay cụ thể hơn về việc đánh giá kết quả hoạt động môi trường. Các tổ chức được yêu cầu sử dụng dữ liệu định lượng trong quá trình đánh giá.

Hiệu suất môi trường giữa 2 phiên bản

Giao tiếp trong ISO 14001:2015 so với 2004

Theo phiên bản mới này, các tổ chức được yêu cầu phải truyền đạt thông tin có liên quan đến EMS không chỉ ở bên trong mà còn cả bên ngoài nữa. Điều này cần được thực hiện sau một quá trình giao tiếp mà tổ chức cần thiết lập.

So sánh ISO 14001:2004 và ISO 14001:2015 là câu hỏi nhận được khá nhiều sự quan tâm. Doanh nghiệp cũng có thể xem thêm chi tiết các câu hỏi về ISO 14001:2015 để hiểu rõ và có thể áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 14001.

Trên đây là những kiến thức so sánh ISO 14001:2004 và ISO 14001:2015. Nhìn chung, phiên bản mới này nhấn mạnh đến việc cải thiện hiệu suất môi trường và thúc đẩy doanh nghiệp tập trung vào  bối cảnh tổ chức và các bên có liên quan. Tiêu chuẩn này cũng thúc đẩy tư duy dựa trên rủi ro và tổ chức cần chú trọng hơn về vấn đề giao tiếp bên ngoài đơn vị mình.

Ngoài ra, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký chứng nhận ISO 14001 hãy liên hệ tới hotline: 0976389199 (hoàn toàn miễn phí) để được các chuyên gia của ISOCERT hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Tin tức liên quan