Sổ tay chất lượng theo iso 9001 2015

Ngày 27/02/2020 - 10:02

- Sổ tay chất lượng iso 9001 Là cuốn cẩm nang, định hướng mọi hoạt động của tổ chức trong công tác quản lý, kinh doanh nhằm thực hiện, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng của tổ chức. - Thể hiện ý thức, trách nhiệm và sự cam kết lâu dài của lãnh đạo với phương pháp quản lý khoa học, chặt chẽ, thực tiễn nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý và kinh doanh của tổ chức.

  1. Sổ tay chất lượng ISO 9001:2015

Hầu hết các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn iso 9001 hay được chứng nhận tiêu chuẩn iso 9001 đều quan tâm đến cuốn sổ tay chất lượng iso 9001. Vậy cuốn sổ tay chất lượng iso 9001:2015 này gồm những gì?  

- Sổ tay chất lượng iso 9001 Là cuốn cẩm nang, định hướng mọi hoạt động của tổ chức  trong công tác quản lý, kinh doanh nhằm thực hiện, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng của tổ chức.

- Thể hiện ý thức, trách nhiệm và sự cam kết lâu dài của lãnh đạo với phương pháp quản lý khoa học, chặt chẽ, thực tiễn nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý và kinh doanh của tổ chức.

 

  1. Các quy trình:

- Hệ thống quản lý chất lượng

- Trách nhiệm của lãnh đạo

- Quản lý nguồn lực

- Tạo ra sản phẩm

Đo lường, phân tích và cải tiến

  1. Biểu mẫu:

Các bảng biểu hướng dẫn cụ thể cho từng công việc và được lập theo sự cần thiết của các Quy trình. Biểu mẫu được thống nhất sử dụng trong quá trình quản lý điều hành các công việc.

  1. Hướng dẫn công việc

- Là văn bản mô tả chi tiết từng công việc thực hiện như thế nào, bao gồm cả việc đưa ra các tiêu chuẩn, phương pháp thử nghiệm và các yêu cầu chấp nhận.

- Được soạn thảo theo nội dung công việc thực tế tại các đơn vị thực hiện các hoạt động riêng rẽ là tài liệu mô tả cụ thể hơn các hoạt động được đề cập trong quy trình.

  1. Nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO 9001 bao gồm:

- Hướng vào khách hàng;

- Sự lãnh đạo;

- Sự tham gia của mọi người;

- Tiếp cận theo quá trình;

- Cải tiến;

- Quyết định dựa trên bằng chứng;

- Quản lý mối quan hệ.

Thông thường Sổ tay theo chất lượng ISO 9001 tóm gọn vào các mục chính như sau:

Chương 1: Giới thiệu về tiêu chuẩn iso 9001:2015

Chương 2: Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Chương 3: Thuật ngữ và định nghĩa

Chương 4: Bối cảnh của tổ chức

Chương 5: Sự lãnh đạo

Chương 6: Hoạch định

Chương 7: Hỗ Trợ

Chương 8: Vận hành

Chương 9: Đánh giá kết quả hoạt động

Chương 10: Cải tiến

chương 11: Hồ sơ và tài liệu kèm theo

 Hầu hết các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO đều quan tâm đến cuốn sổ tay chất lượng. 

Hy vọng với những thông tin cung cấp ở trên phần nào giúp các bạn có thêm kiến thức về sổ tay chất lượng iso 9001:2015. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào liên quan đến chứng nhận ISO các bạn vui lòng liên hệ ISOCERT qua số điện thoại 0916 239 199 để được giải đáp thắc mắc tận tâm. 

 

Thông tin liên hệ Hotline: 0916 239 199

Email: cskh@isocert.org.vn

OR Email: contacts@isocert.org.vn

Đăng ký Chứng nhận