0976.389.199
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2010

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2010

TCVN ISO 14001:2010 là bộ tiêu chuẩn quốc gia quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai và áp dụng mục tiêu và chính sách có xem xét đến các yêu cầu luật pháp và các thông tin về các khía cạnh môi trường.

TCVN ISO 14001:2010 pdf

Trên đây là bộ ISO 14001:2010 pdf các bạn có thể đọc và tìm hiểu thêm về hệ thống quản lý môi trường. ISO 14001 được áp dụng trong mọi loại hình doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình chẳng hạn như trường học, kinh doanh, bệnh viện hoặc các tổ chức phi lợi nhuận...có mong muốn cải tiến hệ thống quản lý môi trường trong đơn vị mình.

TCVN ISO 14001:2010 có thể dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý khác như ISO 22000, ISO 9001, ISO 13485… Hiện nay ISO 14001 đã có phiên bản cập nhật mới hơn doanh nghiệp có thể tham khảo tại đây.

Việc đạt được chứng nhận ISO 14001 giúp các tổ chức, cơ sở quản lý môi trường tốt hơn, làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường hiệu quả. Ngoài ra, áp dụng hệ thống quản lý môi trường còn giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí vận hành doanh nghiệp, tăng doanh thu cũng như đáp ứng được những quy định về pháp luật để có sự tin tưởng hơn từ phía khách hàng và đối tác.

Sau phiên bản TCVN ISO 14001:2010 là phiên bản 2015 - ISO 14001 pdf chúng ta có thể xem chi tiết tại đây.

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký chứng nhận ISO 14001 hãy liên hệ tới hotline: 0976389199 (hoàn toàn miễn phí) để được các chuyên gia của ISOCERT hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Tin tức liên quan