0976.389.199
TCVN ISO 27001 - Hệ thống quản lý An toàn thông tin

TCVN ISO 27001 - Hệ thống quản lý An toàn thông tin

Bảo mật thông tin là vấn đề rất nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay để bảo vệ tài sản thông tin. Vì vậy, TCVN ISO 27001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an ninh thông tin mà các doanh nghiệp, tổ chức cần xây dựng và áp dụng nhằm đảm bảo tính sẵn sàng, độ bảo mật với các tài sản thông tin quan trọng của doanh nghiệp.

Thông qua bộ tiêu chuẩn TCVN ISO /IEC 27001:2013, các doanh nghiệp, tổ chức có thể đưa ra các biện pháp đánh giá việc theo dõi, bảo vệ và quản lý hệ thống dữ liệu, thông tin. Việc bị đánh mất thông tin nội bộ doanh nghiệp là điều không ai mong muốn vì vậy doanh nghiệp cần có các biện pháp xem xét, xây dựng hệ thống tài liệu, hồ sơ ISO 27001 để bảo vệ dữ liệu một cách an toàn và hiệu quả nhất. 

Trên đây là bộ TCVN ISO 27001 pdf các bạn có thể download về và tìm hiểu kỹ hơn giúp doanh nghiệp xác định các mối nguy và rủi ro có thể xảy ra với thông tin nội bộ trong công ty. ISO 27001 phù hợp với bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức và nó được áp dụng ở mọi lĩnh vực kinh tế khác nhau.

Tin tức liên quan