0976.389.199
Tiêu chuẩn ISO 45001 pdf - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Tiêu chuẩn ISO 45001 pdf - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Bộ ISO 45001 tiếng Việt là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được công nhận và triển khai trên toàn cầu. ISO 45001 được xuất bản vào năm 2018 nhằm thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý được thiết kế để đảm bảo sức khỏe và an toàn của nhân viên, nhằm đảm bảo rằng nhân viên trong các doanh nghiệp khác nhau không bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, để không bị quấy rầy, bị thương hoặc mất mạng.

Trên đây là bộ tiêu chuẩn ISO 45001 pdf các bạn có thể tìm hiểu thêm về các yêu cầu quy định đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S). ISO 45001 được áp dụng cho mọi doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình hay tính chất nào cả.

Nếu tổ chức của bạn muốn giảm thiểu rủi ro có liên quan đến các vấn đề sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cho nhân viên, các khách hàng đến thăm cũng như các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung ứng thì hãy tiến hành xây dựng ngay tiêu chuẩn ISO 45001. Việc áp dụng ISO 45001 giúp các đơn vị cải thiện hiệu suất OH & S của mình trong việc ngăn ngừa thương tích và tổn hại sức khỏe.

Nếu doanh nghiệp, tổ chức muốn giảm thiểu rủi ro có liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho nhân viên, các khách đến thăm cũng như nhà cung ứng và cung cấp dịch vụ hãy tiến hành áp dụng và thực hiện chứng nhận ISO 45001 cho đơn vị của mình.

Các bạn có thể đọc và tải iso 45001 pdf free download tại đây sau đó áp dụng vào hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp trong doanh nghiệp của mình hoặc liên hệ tới hotline: 0976389199 (hoàn toàn miễn phí) để được các chuyên gia của ISOCERT hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Tin tức liên quan