0976.389.199
Tiêu chuẩn ISO 45001 chính thức thay thế OHSAS 18001

Tiêu chuẩn ISO 45001 chính thức thay thế OHSAS 18001

Với các nhà quản lý EHS (environment - health - safety) thì có lẽ tiêu chuẩn OHSAS 18001 đã quá quen thuộc. Việc bộ tiêu chuẩn ISO 45001 được phát hành thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001 được coi là một bước ngoặt lớn mà các nhà quản lý EHS chắc chắn sẽ cần phải quan tâm. Hãy cùng ISOCERT tìm hiểu về những thay đổi của bộ tiêu chuẩn ISO 45001 ngay sau đây. Đồng thời, bài viết cũng sẽ cung cấp hướng tiếp cận giúp để có thể chuyển đổi từ tiêu chuẩn OHSAS 18001 sang tiêu chuẩn ISO 45001 một cách hiệu quả.

ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tiêu chuẩn này có thể dễ dàng tích hợp hệ thống với các tiêu chuẩn khác như ISO 9001 hay ISO 14001.   

Tiêu chuẩn ISO 45001 gồm các yêu cầu đa phần là giống với OHSAS 18001 tuy nhiên vẫn có điểm khác biệt mới. Do đó, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị để áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 thay thế OHSAS 18001 sao cho phù hợp.

Những thay đổi chính trong tiêu chuẩn ISO 45001?

Bối cảnh hoạt động: Điều khoản 4.1. Các vấn đề bên ngoài và nội bộ, giới thiệu các điều khoản mới để xác định có hệ thống và theo dõi bối cảnh của tổ chức.

Người lao động và các bên quan tâm khác: Điều khoản 4.2. Giới thiệu việc tập trung vào nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên quan tâm khác và sự tham gia của người lao động. Điều này là để xác định một cách có hệ thống các yếu tố cần được quản lý thông qua hệ thống quản lý.

Quản lý rủi ro và cơ hội: Được mô tả trong các điều khoản 6.1.1, 6.1.2.3, 6.1.4. Các công ty phải xác định, xem xét và khi cần thiết cần phải hành động để giải quyết bất kỳ rủi ro hoặc cơ hội nào có thể tác động (tích cực hoặc tiêu cực) của hệ thống quản lý để đưa ra các kết quả dự kiến của nó. Bao gồm cải thiện sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.

Tiêu chuẩn ISO 45001 thay thế ohsas

Cam kết lãnh đạo và quản lý: Tại điều khoản 5.1, ISO 45001 đã nhấn mạnh hơn vào sự tích cực tham gia và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của hệ thống quản lý của lãnh đạo cao nhất.

Mục tiêu và Hoạt động: Tăng cường tập trung vào các mục tiêu làm động lực thúc đẩy (Điều khoản 6.2.1, 6.2.2) và đánh giá hoạt động (Điều khoản 9.1.1).

Các yêu cầu mở rộng liên quan đến:

- Sự tham gia, tham vấn của người lao động (5.4)

- Trao đổi thông tin (7.4): Có tính quy định hơn về cơ chế trao đổi thông tin. Bao gồm xác định cái gì, khi nào và trao đổi thông tin như thế nào

- Mua sắm, bao gồm các quá trình thuê ngoài và nhà thầu (8.1.4)

chứng nhận ISO 45001

Cần làm gì để chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001?

Khi chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001, cần phải thực hiện một số bước để chuẩn bị trước khi hệ thống quản lý mới có thể được thiết lập. Nếu bạn làm theo trình tự dưới đây, bạn sẽ được đạt được kết quả mong muốn:

Thực hiện phân tích các bên liên quan (tức là những cá nhân hoặc tổ chức có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức bạn) cũng như các yếu tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tổ chức bạn, sau đó tự hỏi làm thế nào những rủi ro này có thể được kiểm soát thông qua hệ thống quản lý của bạn.

Thiết lập phạm vi của hệ thống, trong khi xem xét hệ thống quản lý được thiết lập để đạt được những gì.

tiêu chuẩn ISO 45001 thay thế OHSAS 18001

Sử dụng thông tin này để thiết lập các quá trình của bạn, đánh giá rủi ro và, quan trọng nhất, để thiết lập các chỉ số hoạt động chính (KPIs) cho các quy trình.

Một khi bạn đã thích ứng tất cả các dữ liệu với các công cụ của OHSAS 18001, bạn có thể tái sử dụng hầu hết những gì bạn đã có trong hệ thống quản lý mới của bạn. Vì vậy, trong khi phương pháp tiếp cận là khá khác nhau, các công cụ cơ bản là như nhau.

Mọi thắc mắc về Tiêu chuẩn ISO 45001 là gì cũng như dịch vụ cấp chứng nhận ISO 45001 quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0976 389 199

ISOCERT - HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG

Tin tức liên quan