0976.389.199
Tiêu chuẩn ISO về Logistics

Tiêu chuẩn ISO về Logistics

Các tiêu chuẩn quốc tế về Logistics của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO

ISO/TC 204 Hệ thống giao thông thông minh

Tiêu chuẩn hóa hệ thống thông tin, liên lạc và điều khiển trong lĩnh vực giao thông đô thị và nông thôn, bao gồm các khía cạnh đa phương từ thông tin du lịch, quản lý giao thông, giao thông công cộng, vận tải thương mại, dịch vụ khẩn cấp và dịch vụ thương mại trong hệ thống giao thông thông minh (ITS).

ISO/TC 204 chịu trách nhiệm về các khía cạnh hệ thống tổng thể và các khía cạnh cơ sở hạ tầng của hệ thống giao thông thông minh (ITS), cũng như điều phối chương trình làm việc chung của ISO trong lĩnh vực này, bao gồm cả lịch trình phát triển tiêu chuẩn, có tính đến công việc hiện có của các cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế.

Uỷ ban ISO/TC 204 bao gồm các nhóm làm việc nhỏ, nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau trong ngành Logistic để phát triển các tiêu chuẩn riêng cho ngành:

Các chủ đề chính về Logistic

 • Dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo
 • Công nghệ cơ sở dữ liệu ITS
 • Quản lý đội xe chung và thương mại / vận chuyển hàng hóa
 • Giao thông công cộng
 • Thông tin vận tải tích hợp, quản lý và kiểm soát
 • Hệ thống thông tin khách du lịch
 • Hệ thống cảnh báo và kiểm soát phương tiện / đường bộ
 • Thông tin liên lạc
 • Thiết bị du mục trong hệ thống ITS
 • Hệ thống hợp tác
 • Tích hợp tính di động

TẠI SAO CHUỖI CUNG ỨNG THÔNG MINH SẼ THỐNG TRỊ THẾ GIỚI


ISO/TS 24533:2012

Hệ thống vận tải thông minh - Trao đổi thông tin điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển hàng hóa và vận chuyển đa phương thức - Phương pháp luận trao đổi thông tin vận tải đường bộ

ISO/TS 24533:2012 quy định các khái niệm dữ liệu áp dụng cho việc vận chuyển hàng hóa và vận chuyển liên phương thức. Các khái niệm dữ liệu này bao gồm các thực thể thông tin (các phần tử dữ liệu), các thực thể thông tin tổng hợp / liên kết (các nhóm các phần tử dữ liệu) và các thông điệp bao gồm việc trao đổi thông tin tại các giao diện vận tải dọc theo chuỗi những người tham gia chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa từ điểm xuất phát đến người nhận cuối cùng. ISO/TS 24533 tập trung vào một "nhánh" duy nhất của chuỗi cung ứng đầu cuối tổng thể.

 

Bài viết liên quan