0976.389.199
Tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận

Tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận

Tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận

Danh Sách Tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy định, tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Tên tổ chức chứng nhận

Danh Sách Tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy định, tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ
1. Công ty Cổ Phần Chứng Nhận Và Giám Định Quốc Tế ISOCERT Hotline Tư Vấn Miễn Phí 0976 389 199

2. Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh Thực phẩm quốc gia 

3. Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế (ICB) 

4. Công ty SGS Việt Nam TNHH 

5. Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam 

6. Công ty TNHH ACM Việt Nam S

7. Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện KT an toàn lao động tp Hồ Chí Minh

8. Viện Nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng (ISSQ)

9. Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng 

10. Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL Cần Thơ 

11. Công ty Cổ phần Chứng nhận WCERT 

12. Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

13. Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 4 

14. Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hà Nội 

15. Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

16. Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin

17. Công ty TNHH Chứng nhận KNA

18. Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC 

19. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng 

20. Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert 

21. Công ty TNHH VSCB Việt Nam 

22. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II 

23. Công ty TNHH BSI Việt Nam

24. Công ty TNHH Chứng nhận TQCSI Việt Nam 

25. Công ty CP Chứng nhận và giám định TTP 

26. Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) 

27. Công ty Cổ phần Giám định khử trùng Vietnamcontrol 

28. Công ty TNHH ICA Việt Nam 

29. Công ty TNHH Công nghệ NHONHO 

30. Công ty TNHH GCERTI Đông Dương

31. Công ty TNHH Chứng nhận BVQA 

32. Công ty TNHH KMR Việt Nam 

33. Công ty TNHH Chứng nhận NQA Việt Nam 

34. Công ty TNHH United Registrar of Systems Việt Nam 

35. Công ty TNHH Chứng nhận DAS Việt nam 

36. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 

37. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 

38. Trung tâm Chất lượng Nông lâm thuỷ sản 

39. Công ty TNHH PQI Việt Nam 

40. Công ty TNHH Chứng nhận QA TECHNIC Việt Nam 

41. Công ty Cổ phần Chứng nhận VCA

42. Công ty TNHH Chứng nhận TNV Việt Nam

43. Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert 

44. Công ty Cổ phần Giám định Cà phê và Hàng hóa xuất nhập khẩu (CAFECONTROL)

45. Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4 

46. Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học và Công nghệ TECHCERT Việt Nam

47. Công ty Cổ phần Kiểm định và huấn luyện an toàn

48. Công ty Cổ phần AQS GLOBAL ( tên cũ Công ty TNHH Chứng nhận ABS) 

49. Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC 

50. Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 2 

51. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam 

52. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 

53. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

54. Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 5 

55. Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1

56. Công ty TNHH QEC Việt Nam 

57. Công ty TNHH MTV Chứng nhận Chất lượng ASIACERT 

58. Công ty Cổ phần QAC Việt Nam

59. Trung tâm Chất lượng Nông lâm thuỷ sản vùng 3 

60. Công ty TNHH Intertek Việt Nam

61. Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC 

62. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Trị 

63. Trung tâm Ứng dụng Tiêu chuẩn Chất lượng

64. Công ty TNHH KENCERT

65. Công ty Cổ phần chứng nhận Việt Nam 

66. Công ty TNHH Bureau Veritas Certification (Việt Nam) 

67. Công ty TNHH GIC Việt Nam Phòng 305B

68. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tp. HCM 2

69. Công ty Cổ phần Chứng nhận và kiểm nghiệm FAO

70. Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm Quốc gia (Viện Công nghiệp thực phẩm)

71. Viện kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá

72. Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert 

73. Trung tâm Kiểm định Công nghiệp II

74. Trung tâm Kỹ thuật TĐC Lâm Đồng 

75. Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc gia GOOD Việt Nam 

76. Công ty TNHH Dịch vụĐánh giá sự phù hợp

77. Công ty Cổ phần Chứng nhận CAC

78. Công ty TNHH TÜV RHEINLAND Việt Nam 

79. Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm (thuộc Sở KHCN tỉnh Cà Mau)

80. Công ty TNHH Q.M.S Việt Nam 

81. Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai

82. Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Bộ Quốc 

83. Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol 

84. Viện Quản lý Tri thức về Công nghệ 

85. Trung tâm Chứng nhận chất lượng

86. Công ty Cổ phần VIFOSA

 

"ISOCERT Hài Hòa Cùng Thịnh Vượng"