0976.389.199
Tổ chức chứng nhận ISO 13485 được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường cấp phép

Tổ chức chứng nhận ISO 13485 được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường cấp phép

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định được phép chứng nhận ISO 13485. Tổng cục là đơn vị đại diện Việt Nam tham gia vào Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO. Do đó Chứng chỉ ISO 13485 của ISOCERT được chấp nhận trên phạm vi toàn thế giới.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định ISOCERT chứng nhận ISO 13485

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định được phép chứng nhận ISO 13485. Tổng cục là đơn vị đại diện Việt Nam tham gia vào Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO do đó khi doanh nghiệp được ISOCERT cấp Chứng nhận ISO 13485 thì giấy chứng nhận ISO 13485 của quý doanh nghiệp có giá trị được chấp nhận trên toàn thế giới.

Quyết định chỉ định số: 1162/TĐC-HCHQ của Tổ chức chứng nhận giám định quốc tế ISOCERT có hiệu lực 5 năm từ năm 2019 đến năm 2024.

Tổ Chức chứng nhận ISO 13485 - ISOCERT

  • ISOCERT là tổ chức chứng nhận ISO 13485 chuyên cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 13485:2016ISOCERT được tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp phép được văn phòng công nhận chất lượng(BOA)- Thuộc Bộ khoa học công nghệ công nhận và được cấp số VICAS 067.
  • Qua đó, ISOCERT có đầy đủ năng lực pháp lý để thực hiện các hoạt động chứng nhận ISO 13485 và giám định quốc tế. Thấu hiểu được  vai trò quan trọng, xu thế thời đại cũng như luôn quan tâm lắng nghe từ phía khách hàng. Chúng tôi luôn hướng tới giải pháp, thủ tục, giá thành hợp lý hướng tới "Hài Hòa Cùng Thịnh Vượng".

Tổ chức chứng nhận iso 13485

ISOCERT Cấp chứng nhận ISO 13485 cho các Doanh Nghiệp

Chứng nhận ISO 13485:2016 là việc tổ chức chứng nhận (đánh giá bên thứ 3) đánh giá một doanh nghiệp hoặc một tổ chức áp dụng hệ thống quản lý an toàn cho sản phẩm y tế phù hợp theo các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 13485:2016.

Chứng chỉ ISO 13485 - chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn cho lĩnh vực trang thiết bị y tế, vật tư y tế của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 13485 do ISOCERT cấp được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới.

Mẫu Giấy Chứng Nhận ISO 13485:2016

Mẫu giấy chứng nhận iso 13485

ISOCERT cấp Giấy chứng nhận ISO 13485:2016 cho công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Thương mại Asean

giấy chứng nhận iso 13485

Công Ty TNHH Một thành viên dược phẩm OPC Bình Dương Đạt Giấy chứng nhận ISO 13485:2016

giấy chứng nhận iso 13485

Công Ty Cổ Phần dịch Vụ Kỹ Thuật Y tế Đông Dương Đạt Giấy chứng nhận ISO 13485:2016giấy chứng nhận iso 13485

Ngoài ra còn rất nhiều doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế khác đăng ký chứng nhận ISO 13485 và đã đạt được chứng chỉ ISO 13485. 

Mọi thắc mắc về dịch vụ chứng nhận ISO 13485 quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại: 0976 389 199 để được hỗ trợ. 

Thông tin liên hệ Hotline: 0976 389 199

ISOCERT - HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG

Tin tức liên quan